FNP w RRI Tools

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja jest jedną z organizacji, która bierze udział w RRI Tools – nowym projekcie finansowanym przez Komisję Europejską, powołanym w celu wspierania nowatorskiego modelu relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w Europie.

Założeniem projektu RRI Tools (RRI: Responsible Research and Innovation, pol.: odpowiedzialne badania i innowacje) jest dążenie do tego, by wszystkie grupy społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci, przedstawiciele biznesu) podjęły współpracę w zakresie badań i innowacji (R&I), która uwzględniałaby wartości, potrzeby i oczekiwania społeczności europejskiej.

Projekt RRI Tools dysponuje budżetem w wysokości 7 milionów euro i opiera się na współpracy 26 instytucji z 30 krajów całej Europy.

Więcej informacji: komunikat prasowy

Cofnij