FNP wobec Open Access

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Opinie
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera ideę Otwartego Dostępu (OA – Open Access) do publikacji naukowych i wykorzystanych w nich wyników badawczych. Zależy nam na maksymalizacji wpływu badań finansowanych ze środków publicznych na rozwój naukowy, społeczny i ekonomiczny. Powszechny i bezpłatny dostęp do wyników badań przyspiesza i ułatwia wyszukiwanie wiedzy, wspomaga postęp procesów badawczych oraz wpływa na rozwój innowacji. Otwarty dostęp sprzyja również wymianie myśli, poszerza perspektywę badawczą i zmniejsza ryzyko powielania wysiłków naukowców.

Dążymy także do zwiększenia przejrzystości i wiarygodności procesu badawczego poprzez dostęp do danych badawczych, na podstawie których powstały publikacje. Udostępnienie miarodajnych, pełnych i czytelnych wyników umożliwia pełniejsze zrozumienie i weryfikację badania, a także powtórne wykorzystanie danych, przeprowadzenie badań porównawczych oraz może zachęcać do nowych interpretacji wyników. Z otwartych danych badawczych mogą korzystać zarówno inni naukowcy, jak i osoby spoza środowiska akademickiego.

Zależy nam na tym, by naukowcy świadomie i odpowiedzialnie podejmowali decyzję o wykorzystaniu danych, mając na względzie postęp naukowy, rozwój gospodarki oraz rozwiązywanie problemów społecznych i cywilizacyjnych. Kluczowe znaczenie z tego punktu widzenia ma odpowiedzialne zarządzanie wynikami badawczymi.

Cofnij