FNP wspiera europejską kampanię ?Stick to Science?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej włączyła się w kampanię ?Stick to Science?, która została zainicjowana przez przedstawicieli europejskiej wspólnoty badawczej, w celu zwrócenia uwagi przywódców europejskich na potrzebę współpracy naukowej ponad podziałami politycznymi i umożliwienie uczestnictwa Wielkiej Brytanii i Szwajcarii we flagowym europejskim programie z obszaru badań i innowacji – Horyzont Europa.

Kampania, która startuje 8 lutego 2022 roku, ma na celu propagowanie współpracy w zakresie badań i innowacji w Europie ponad barierami politycznymi. Od tego dnia cała europejska społeczność naukowa może poprzeć inicjatywę, składając podpis na dedykowanej stronie. Poparcie można wyrazić zarówno instytucjonalnie, jak i indywidualnie.

Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w Programie Horyzont stoi pod znakiem zapytania od momentu Brexit-u i będących jego konsekwencją, nowych wymagających dodatkowych negocjacji, porozumień o współpracy i  handlu z Unią Europejską. W przypadku Szwajcarii, jej udział w tym największym europejskim programie badawczym jesz zablokowany przez brak porozumienia na szczeblu rządowym.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021?2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.

Przyłączenie obu krajów do Programu Horyzont oznacza zwiększenie środków w budżecie tego europejskiego giganta programowego o dodatkowo 18 mld euro, co zwiększyłoby o 18% budżet na sfinansowanie najlepszych projektów badawczych.

Wśród zwolenników inicjatywy ?Stick to Science? znalazło się wielu laureatów Nagrody Nobla, badaczy, przedsiębiorców, innowatorów, organizacji badawczych, jak i władz uczelni i instytutów naukowych, którzy są zgodni, że utrudnienie współpracy badawczej ponad granicami będzie miało długofalowe negatywne skutki dla wspólnoty europejskiej i naukowego znaczenia całego kontynentu.

Celem kampanii jest przekonanie wspólnoty europejskiej do szybkiego przyłączenia Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Programu Horyzont Europa, aby całe społeczeństwo europejskie mogło korzystać z osiągnięć nauki.

Więcej informacji o kampanii  i jak podpisać petycję:

 

Cofnij