Formularz rejestracyjny, 6 czerwca 2018 roku, Warsztat dla wnioskodawców w programie "Międzynarodowe Agendy Badawcze"
Registration form, 6 June, 2018. Workshop for applicants in the "International Research Agendas" programme.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wydarzenia prosimy o kontakt z panią Urszulą Rapacką (urszula.rapacka@fnp.org.pl)
Should you have any additional questions regarding the event, please contact Ms Urszula Rapacka (urszula.rapacka@fnp.org.pl)