Forum Młodych Naukowców w Lublinie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 14 i 15 listopada br. w Lublinie odbędzie się druga edycja Forum Młodych Naukowców pod hasłem 3xI: ?Innowacyjność ? Interdyscyplinarność ? Interaktywność?.

Celem wydarzenia jest zainspirowanie młodych naukowców do prowadzenia badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych oraz integracja lubelskiego środowiska naukowego.

Spotkanie jest skierowane do doktorantów i młodych pracowników nauki lubelskich uczelni (do 35. roku życia), którzy prowadzą lub chcieliby prowadzić badania interdyscyplinarne i innowacyjne oraz nastawieni są na interaktywność.

Pierwszego dnia Forum będzie również możliwość poznania oferty programowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej skierowanej do młodych badaczy. Zapraszamy do stoiska informacyjnego FNP!

Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: LINK

Cofnij