Fundacja członkiem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Dodano: :: Kategorie: Nauka i biznes
-A A+
W kwietniu 2015 roku została powołana Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI), której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy.

Koalicja działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Swoją misję Koalicja realizuje poprzez:

  1. Rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu ekosystemu innowacji.
  2. Wskazanie narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocja w Polsce i za granicą.
  3. Wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki.
  4. Wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
  5. Działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększające skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy.
  6. Tworzenie dogodnych warunków dla biznesu do otwierania i rozwijania oddziałów R&D w kraju oraz zwiększanie ich zaangażowania w badania naukowe.
  7. Wypracowanie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki.
  8. Promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji.
  9. Wspieranie budowy wiodących centrów naukowych, które przyciągną do kraju ambitne projekty, wybitne talenty, a wraz z nimi innowacyjne firmy i dodatkowe możliwości finansowania.

Bieżąca działalność Koalicji będzie opierać się na pracach grup roboczych dedykowanych poszczególnym obszarom tematycznym: regulacjom prawnym, współpracy nauki z biznesem, zarządzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz systemowi podatkowemu w kontekście procesu innowacji.

W październiku 2015 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej była partnerem konferencji ?Innovative Europe? zorganizowanej w Gdańsku przez założycieli koalicji. Celem wydarzenia było zarówno podsumowanie 6 miesięcy pracy KPI, jak i integracja środowiska pionierów zmian w polskim sektorze badań i rozwoju, dyskusja nt. perspektyw i czynników rozwoju sektora innowacji w Polsce czy wskazanie obszarów polskiej nauki szczególnie istotnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Wśród prelegentów znaleźli się zagraniczni i polscy eksperci zajmujący się tematem innowacji, a także przedstawiciele całego polskiego ekosystemu innowacji: przedsiębiorcy, naukowcy oraz politycy.

Więcej informacji: www.koalicjadlainnowacji.pl