Fundacja na konferencji Science. Polish Perspective

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W miniony weekend (19-21 października) na Uniwersytecie w Oksfordzie w Wielkiej Brytanii odbyła się konferencja popularnonaukowa „Science.Polish Perspectives” („Nauka. Polskie Perspektywy”). Organizatorami spotkania były trzy polskie stowarzyszenia studenckie: Oxford University Polish Society, Cambridge University Polish Society oraz London School of Economics: Polish Business Society. Partnerem naukowym spotkania ? obok Uniwersytetu w Oksfordzie ? została Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która ufundowała również niewielkie granty podróżne dla prelegentów.

Spotkanie skierowane było do młodych polskich naukowców, doktorantów i studentów realizujących swoje projekty badawcze w zagranicznych instytutach naukowych i uniwersytetach. Wśród blisko 150 delegatów ogromną większość stanowili doktoranci i uczestnicy studiów magisterskich. Konferencja była okazją do wzajemnego poznania się członków społeczności młodych polskich naukowców mieszkających i studiujących za granicą oraz do dyskusji na temat uczestnictwa Polaków w rozwoju nauk ścisłych i technologii.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się wybitni beneficjenci FNP, m.in. prof. Magdalena Zernicka-Goetz ? laureatka jednej z pierwszych edycji programu START, dziś z sukcesem kierująca własną grupą w Instytucie Gurdona na Uniwersytecie w Cambridge czy prof. Ryszard Horodecki ? laureat Nagrody FNP w naukach ścisłych z 2008 roku, zdobywca prestiżowego ERC Advance Grant
W otwartych sesjach plenarnych swoje sukcesy naukowe oraz doświadczenia związane z powrotem do Polski i prowadzeniem badań w kraju prezentowało dwoje laureatow programów Homing Plus: dr Antonina Mazur z Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz dr Piotr Wasilewski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytety Warszawskiego.
W programie konferencji znalazł się także panel dyskusyjny na temat stanu nauk ścisłych i pokrewnych w Polsce oraz perspektyw powrotu do kraju. Udział w nim wziął m.in. prof. Stefan Dziembowski, kryptolog z Uniwersytetu Warszawskiego, laureat programu FNP Welcome z 2011 roku  i beneficjent ERC Starting Grant oraz prof. Piotr Trzonkowski z Uniwersytetu Gdańskiego ? laureat m.in. subsydium reintegracyjnego Powroty/Homing w roku 2007.
Cofnij