Fundacja na rzecz Nauki Polskiej będzie nadal wzmacniać polsko-francuską współpracę naukową

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk podjęły decyzję o kontynuacji współpracy w celu przyznawania Polsko-Francuskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre?a Curie. Współpraca będzie możliwa dzięki finansowemu wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2019 r. w celu promowania polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagrodę może otrzymać para współpracujących ze sobą naukowców z Polski i z Francji. Pierwszy konkurs został zrealizowany przy finansowym wsparciu francuskiego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI).

We wtorek 7 września br. w Paryżu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk podpisały porozumienie o kontynuacji współpracy przy przyznawaniu Nagrody. Obie strony powołają polsko-francuską Kapitułę, odpowiedzialną za merytoryczny przebieg konkursu, i będą dokonywać wyboru laureatów (w oparciu o rekomendacje Kapituły).

W Paryżu FNP podpisała także porozumienie z Fundacją im. Zygmunta Zaleskiego, która od 30 lat wspiera rozwój polskiej kultury zarówno w Polsce, jak i we Francji. W ramach umowy Fundacja Zaleskiego wspólnie z FNP będzie finansować Polsko-Francuską Nagrodę Naukową i przekaże na ten cel środki w wysokości 45 tys. euro.

Zdjęcie grupowe_1_fot. Académie des sciences
Na zdjęciu od lewej: Patrick Flandrin (Prezes Francuskiej Akademii Nauk), JE Tomasz Młynarski (Ambasador RP we Francji), Maciej Żylicz (Prezes FNP), Helene Zaleski (Skarbnik, Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego), Francis-André Wollman (Wiceprezydent i Sekretarz Zagraniczny Francuskiej Akademii Nauk), Étienne Ghys (Stały Sekretarz Francuskiej Akademii Nauk), Jadwiga Czartoryska (Członkini Zarządu, Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego).

 

?Bardzo się cieszymy, że możemy współpracować z tak znakomitymi partnerami. Na polu polsko-francuskiej współpracy naukowej mamy już wiele osiągnięć i warto nagradzać te najważniejsze. Mamy nadzieję, że dzięki Nagrodzie przyczynimy się do dalszego rozwoju i zacieśnienia tej współpracy? ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

?Tworząc Polsko-Francuską Nagrodę Naukową, Francuska Akademia Nauk i Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspierają wspólne starania naszych dwóch krajów na rzecz promowania wysokiej jakości badań naukowych na arenie europejskiej? ? mówi dr Francis-André Wollmann, Wiceprezydent i Sekretarz Zagraniczny Francuskiej Akademii Nauk.

”Cieszymy się, że możemy poprzeć nagrodę, która łączy naukowców z Francji i Polski. Podążamy dzięki temu za Zygmuntem Zaleskim, działającym całe życie na rzecz dobrych relacji pomiędzy tymi krajami? – mówi Helene Zaleski z Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego.

 

Podpisywanie dokumentów_2_fot. Academie des sciences
Na zdjęciu od lewej: Maciej Żylicz (Prezes FNP), Jadwiga Czartoryska (Członkini Zarządu, Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego), Helene Zaleski (Skarbnik, Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego).

 

Podpisywanie dokumentów_3_fot. Academie des sciences
Na zdjęciu od lewej: Maciej Żylicz (Prezes FNP), Francis-André Wollman (Wiceprezydent i Sekretarz Zagraniczny Francuskiej Akademii Nauk), Étienne Ghys (Stały Sekretarz Francuskiej Akademii Nauk)

 

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa jest przyznawana co dwa lata. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji. Autonominacje są także rozpatrywane. Nagroda jest skierowana do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki. Nabór wniosków do drugiej edycji konkursu zostanie ogłoszony jesienią br.

O naszych partnerach:

  • Francuska Akademia Nauk – utworzona przez Colberta w 1666 roku, Akademia  gromadzi naukowców wybranych spośród najwybitniejszych francuskich i zagranicznych specjalistów. Bada kwestie polityczne, etyczne i społeczne związane z aktualnymi i przyszłymi tematami naukowymi. Akademia podejmuje refleksję, przewiduje, wyjaśnia i wypowiada się głównie poprzez opinie i zalecenia, a w razie potrzeby także przedstawia konkretne stanowiska. Jej celem jest zapewnienie decydentom politycznym ram eksperckiej wiedzy, doradztwa i gotowości, a szerzej ? objaśnianie debat i wyborów społeczeństwa. Ponadto Akademia wspiera badania naukowe, pielęgnuje jakość edukacji naukowej i promuje życie naukowe na poziomie międzynarodowym. Więcej informacji: https://www.academie-sciences.fr/en/
  • Fundacja im. Zygmunta Zaleskiego została założona w 1990 roku w Holandii. Jej twórcą jest Roman Zaleski, syn Zygmunta Lubicz-Zaleskiego, który powołał Fundację, aby uhonorować pamięć ojca. Od początku działalności, głównym celem Fundacji było wspieranie rozwoju polskiej kultury, zarówno w Polsce, jak i we Francji. Przez prawie 30 lat Fundacja wspierała Bibliotekę Polską w Paryżu, jedną z najważniejszych polskich instytucji kulturalnych za granicą, której dyrektorem jest Kazimierz Piotr  Zaleski, brat Romana. Przekazane przez Fundację wsparcie finansowe pozwoliło nie tylko na utrzymywanie Biblioteki i jej otwarcie dla publiczności, ale również na uratowanie niszczejącego budynku, poprzez przeprowadzenie generalnego remontu, oraz renowację części zbiorów. Fundacja od ponad 20 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Animato, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Pałacowym w Compiegne, Szkołą Główną Handlową, Uniwersytetem Warszawskim, Sinfonią Varsovią oraz innymi naukowo-kulturalnymi organizacjami. W grudniu 2021 Fundacja  wesprze pierwszy konkurs chopinowski we Francji organizowany przez Animato. Fundacja od 2019 roku zaczęła wspierać rozwój postaw proekologicznych i ochronę środowiska. Więcej informacji: https://zygmuntzaleskistichting.pl

Przeczytaj także:

Zdjęcia – ? Académie des sciences

Cofnij