Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Akademia Leona Koźmińskiego inwestują w pierwszy w Polsce fundusz impaktowy Simpact

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Do inwestorów pierwszego w Polsce funduszu opartego na idei impact investing – Simpact – dołączyły Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Tym samym, po raz pierwszy w Polsce, uczelnia wyższa została członkiem funduszu typu venture capital i realnie wzmocni siłę inwestowania w projekty mające impact, czyli pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Według „Annual Impact Investor Survey” w 2016 rynek tego typu inwestycji na świecie wynosił 114 miliardów dolarów[1]. W Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest to nadal nowość na rynku kapitałowym.

Głównym celem, który realizuje Simpact, jest wsparcie polskich naukowców i przedsiębiorców w komercjalizacji projektów technologicznych, które mają potencjał, by zmienić świat na lepszy. W związku z tym, kluczowym kryterium zaangażowania inwestycyjnego w dany projekt jest jego innowacyjność technologiczna, potencjał komercyjny i przewidywany pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Simpact wyróżnia się na polskim rynku venture capital nie tylko swoją szczególną misją i filozofią inwestowania, lecz także wszechstronnym zaangażowaniem w rozwój projektów portfelowych.

Współpraca w słusznym celu

Z punktu widzenia zarządzających funduszem wybór prywatnych inwestorów był decyzją o strategicznym znaczeniu. Ambitne cele, które stawia sobie Simpact, wymagają współpracy z ekspertami zarówno w obszarze komercjalizacji wynalazków naukowych, jak i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. W związku z tym, Simpact zdecydował się zaangażować dwie duże organizacje, które mają rozległe doświadczenie w łączeniu wyspecjalizowanej wiedzy naukowej z biznesem.

Nowi inwestorzy wnoszą wielką wartość dla funduszu nie tylko pod względem zaangażowanego kapitału, lecz także wartości merytorycznej – uzasadnia Krzysztof Grochowski, partner zarządzający i przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego funduszu Simpact. – Z naszego punktu widzenia wybór inwestorów był decyzją strategiczną. Zaangażowanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w działalność funduszu zapewni odpowiednie kompetencje w zakresie budowania modeli biznesowych i wdrażania nowych technologii na rynek. Doświadczenie FNP w komercjalizacji badań naukowych pomoże nam w identyfikacji odpowiednich startupów i skutecznej realizacji zaplanowanych projektów. Dzięki współpracy z ALK uzyskamy wsparcie ekspertów posiadających kwalifikacje w obszarze zarządzania, finansów, marketingu oraz budowania strategii biznesowych. Gdy dodamy do tego jeszcze naszego pierwszego inwestora – Fundację Fundusz Współpracy, która od ponad 25 lat zaangażowana jest w realizację innowacyjnych projektów, m.in. w obszarze społecznym, to okazuje się, że mamy grono bardzo silnych partnerów. Wierzę, że dzięki współpracy z trzema tak doświadczonymi organizacjami, których kompetencje i wartości doskonale się uzupełniają, uzyskamy efekt synergii i zrealizujemy założone cele.

Komercjalizacja nauki, czyli budowanie wartości dodanej technologii

Działająca od 1991 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, to największa w Polsce pozarządowa instytucja finansująca naukę. Wspiera wybitnych polskich uczonych w prowadzeniu badań i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i odkryć naukowych. Do tej pory w trybie konkursowym przyznała w ramach stypendiów, subwencji i nagród ponad miliard zł naukowcom i zespołom naukowym. Jej główna dewiza to „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Dla Fundacji, od początku jej istnienia, niezwykle ważne było wspieranie badań niosących bezpośredni wpływ na jakość życia w odniesieniu do zdrowia, edukacji, czystego środowiska, rozwoju gospodarczego, a także sposobów rozwiązywania problemów społecznych – podkreśla wiceprezes FNP Tomasz Perkowski. – Fundusz Simpact ma być narzędziem skracającym drogę oryginalnych, ciekawych pomysłów naukowych i idei powstających w otoczeniu nauki z uczelni i instytutów naukowych do społeczeństwa. Interesujące jest dla nas także partnerstwo z dwoma pozostałymi instytucjonalnymi inwestorami w funduszu – Akademią Leona Koźmińskiego i Fundacją Fundusz Współpracy. Różne pola dotychczasowej działalności inwestorów i wynikające z nich doświadczenia oraz szerokie sieci kontaktów będą z pewnością atutami funduszu.

Pierwsza uczelnia w Polsce zaangażowana w fundusz inwestycyjny

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Centralnej wg „Financial Times”, która odważnie wyznacza nowe trendy. Jej programy zaskakują jakością i innowacyjnością. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, prawa oraz administracji. Co więcej, uczelnia przygotowuje Ranking Odpowiedzialnych Firm i Ranking Startupów Pozytywnego Wpływu oraz prowadzi edukację w zakresie CSR. Zaangażowanie w fundusz Simpact, który poprzez swoją działalność inwestycyjną chce zmienić świat na lepszy, było więc oczywistym wyborem.

Akademia Leona Koźmińskiego jest żywo zainteresowana budowaniem szeroko rozumianej współpracy z biznesem, którą rozwijamy między innymi przez działalność Koźmiński Business Hub – deklaruje Daria Andrews, członek zarządu Koźmiński Business Hub. Nasza inwestycja w Simpact powoduje, że jesteśmy pierwszą w Polsce instytucją oświatową współtworzącą fundusz venture capital. Wierzymy, że działanie funduszu Simpact przyczyni się do komercjalizacji ciekawych i ważnych społecznie projektów. Chcemy w tym procesie aktywnie uczestniczyć pokazując, że uczelnia to nie tylko źródło biznesowych pomysłów, ale także wehikuł do dalszego ich rozwijania.

***

Simpact – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny oparty na idei impact investing, w którym kluczowym kryterium inwestowania i zaangażowania w projekty technologiczne będzie ich pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Powstały w ramach koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu Bridge Alfa. Więcej informacji o funduszu Simpact – www.simpact.vc

[1] “Annual Impact Investor Survey” https://thegiin.org/research/publication/annualsurvey2017

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41; 698 931 944; wojtysiak@fnp.org.pl

Monika Błaszczak, PR Calling, PR Senior Account Manager, monika.blaszczak@prcalling.pl, +48 790 574 757

Katarzyna Oleksiak, Simpact, Project Manager, ko@simpact.vc, +48 790 800 612

Materiały dla mediów:

Cofnij