Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Akademia Leona Koźmińskiego inwestują w pierwszy w Polsce fundusz impaktowy Simpact

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Do inwestorów pierwszego w Polsce funduszu opartego na idei impact investing ? Simpact ? dołączyły Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Tym samym, po raz pierwszy w Polsce, uczelnia wyższa została członkiem funduszu typu venture capital i realnie wzmocni siłę inwestowania w projekty mające impact, czyli pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Według ?Annual Impact Investor Survey? w 2016 rynek tego typu inwestycji na świecie wynosił 114 miliardów dolarów[1]. W Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest to nadal nowość na rynku kapitałowym.

Głównym celem, który realizuje Simpact, jest wsparcie polskich naukowców i przedsiębiorców w komercjalizacji projektów technologicznych, które mają potencjał, by zmienić świat na lepszy. W związku z tym, kluczowym kryterium zaangażowania inwestycyjnego w dany projekt jest jego innowacyjność technologiczna, potencjał komercyjny i przewidywany pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Simpact wyróżnia się na polskim rynku venture capital nie tylko swoją szczególną misją i filozofią inwestowania, lecz także wszechstronnym zaangażowaniem w rozwój projektów portfelowych.

Współpraca w słusznym celu

Z punktu widzenia zarządzających funduszem wybór prywatnych inwestorów był decyzją o strategicznym znaczeniu. Ambitne cele, które stawia sobie Simpact, wymagają współpracy z ekspertami zarówno w obszarze komercjalizacji wynalazków naukowych, jak i rozwoju przedsięwzięć biznesowych. W związku z tym, Simpact zdecydował się zaangażować dwie duże organizacje, które mają rozległe doświadczenie w łączeniu wyspecjalizowanej wiedzy naukowej z biznesem.

? Nowi inwestorzy wnoszą wielką wartość dla funduszu nie tylko pod względem zaangażowanego kapitału, lecz także wartości merytorycznej ? uzasadnia Krzysztof Grochowski, partner zarządzający i przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego funduszu Simpact. ? Z naszego punktu widzenia wybór inwestorów był decyzją strategiczną. Zaangażowanie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Akademii Leona Koźmińskiego w działalność funduszu zapewni odpowiednie kompetencje w zakresie budowania modeli biznesowych i wdrażania nowych technologii na rynek. Doświadczenie FNP w komercjalizacji badań naukowych pomoże nam w identyfikacji odpowiednich startupów i skutecznej realizacji zaplanowanych projektów. Dzięki współpracy z ALK uzyskamy wsparcie ekspertów posiadających kwalifikacje w obszarze zarządzania, finansów, marketingu oraz budowania strategii biznesowych. Gdy dodamy do tego jeszcze naszego pierwszego inwestora ? Fundację Fundusz Współpracy, która od ponad 25 lat zaangażowana jest w realizację innowacyjnych projektów, m.in. w obszarze społecznym, to okazuje się, że mamy grono bardzo silnych partnerów. Wierzę, że dzięki współpracy z trzema tak doświadczonymi organizacjami, których kompetencje i wartości doskonale się uzupełniają, uzyskamy efekt synergii i zrealizujemy założone cele.

Komercjalizacja nauki, czyli budowanie wartości dodanej technologii

Działająca od 1991 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, to największa w Polsce pozarządowa instytucja finansująca naukę. Wspiera wybitnych polskich uczonych w prowadzeniu badań i komercjalizacji innowacyjnych przedsięwzięć i odkryć naukowych. Do tej pory w trybie konkursowym przyznała w ramach stypendiów, subwencji i nagród ponad miliard zł naukowcom i zespołom naukowym. Jej główna dewiza to ?wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi?.

? Dla Fundacji, od początku jej istnienia, niezwykle ważne było wspieranie badań niosących bezpośredni wpływ na jakość życia w odniesieniu do zdrowia, edukacji, czystego środowiska, rozwoju gospodarczego, a także sposobów rozwiązywania problemów społecznych ? podkreśla wiceprezes FNP Tomasz Perkowski. ? Fundusz Simpact ma być narzędziem skracającym drogę oryginalnych, ciekawych pomysłów naukowych i idei powstających w otoczeniu nauki z uczelni i instytutów naukowych do społeczeństwa. Interesujące jest dla nas także partnerstwo z dwoma pozostałymi instytucjonalnymi inwestorami w funduszu ? Akademią Leona Koźmińskiego i Fundacją Fundusz Współpracy. Różne pola dotychczasowej działalności inwestorów i wynikające z nich doświadczenia oraz szerokie sieci kontaktów będą z pewnością atutami funduszu.

Pierwsza uczelnia w Polsce zaangażowana w fundusz inwestycyjny

Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Centralnej wg ?Financial Times?, która odważnie wyznacza nowe trendy. Jej programy zaskakują jakością i innowacyjnością. Prowadzi badania naukowe i kształci w zakresie ekonomii, zarządzania, finansów, prawa oraz administracji. Co więcej, uczelnia przygotowuje Ranking Odpowiedzialnych Firm i Ranking Startupów Pozytywnego Wpływu oraz prowadzi edukację w zakresie CSR. Zaangażowanie w fundusz Simpact, który poprzez swoją działalność inwestycyjną chce zmienić świat na lepszy, było więc oczywistym wyborem.

? Akademia Leona Koźmińskiego jest żywo zainteresowana budowaniem szeroko rozumianej współpracy z biznesem, którą rozwijamy między innymi przez działalność Koźmiński Business Hub ? deklaruje Daria Andrews, członek zarządu Koźmiński Business Hub. Nasza inwestycja w Simpact powoduje, że jesteśmy pierwszą w Polsce instytucją oświatową współtworzącą fundusz venture capital. Wierzymy, że działanie funduszu Simpact przyczyni się do komercjalizacji ciekawych i ważnych społecznie projektów. Chcemy w tym procesie aktywnie uczestniczyć pokazując, że uczelnia to nie tylko źródło biznesowych pomysłów, ale także wehikuł do dalszego ich rozwijania.

***

Simpact – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny oparty na idei impact investing, w którym kluczowym kryterium inwestowania i zaangażowania w projekty technologiczne będzie ich pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Powstały w ramach koordynowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu Bridge Alfa. Więcej informacji o funduszu Simpact ? www.simpact.vc

[1] ?Annual Impact Investor Survey? https://thegiin.org/research/publication/annualsurvey2017

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, tel. 22 845 95 41; 698 931 944; wojtysiak@fnp.org.pl

Monika Błaszczak, PR Calling, PR Senior Account Manager, monika.blaszczak@prcalling.pl, +48 790 574 757

Katarzyna Oleksiak, Simpact, Project Manager, ko@simpact.vc, +48 790 800 612

Materiały dla mediów:

Cofnij