Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniona

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

FNP znalazła się w gronie laureatów odznaczenia nadawanego przez Premiera RP za zasługi dla wynalazczości. Fundacja została doceniona ?za szczególny wkład w rozwój polskiej innowacyjności?. Odznakę honorową z rąk Edyty Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP, odebrał w dn. 28 listopada wiceprezes Zarządu FNP, prof. Włodzimierz Bolecki.

Odznaczenie przyznawane jest instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, nauki i techniki, kreującym postawy proinnowacyjne, propagującym działania rozwojowe i twórcze, a także wspierającym inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej. W tym roku, oprócz FNP, w gronie wyróżnionych znaleźli się również: prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki (Fundacja Rektorów Polskich – Instytut Społeczeństwa Wiedzy), prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak (Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka), prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska ), prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu) oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

1aaa

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 28.11.2019 r. w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy pozostałym laureatom!

Zdjęcie nr 1: Edyta Demba-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP, prof. Włodzimierz Bolecki wiceprezes Zarządu FNP.

Zdjęcie nr 2: Odznaka ?Za zasługi dla wynalazczości? ? pozłacany medal z bursztynem.

 

 

 

Cofnij