Fundacja przyznała stypendia im. A. von Humboldta

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Jest ono przyznawane aktywnym naukowo wybitnym niemieckim uczonym, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

W dwudziestym trzecim konkursie w 2019 roku stypendia otrzymali:

 

  • prof. Hermann Ehrlich z TU Bergakademie Freiberg (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej będzie realizował projekt pt. Study of the preconditions for organization of a National Laboratory of Extreme Biomimetics (NLEXB) in Poland we współpracy z prof. Teofilem Jesionowskim
  • prof. Hans Geissel z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen (Niemcy), który w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  będzie realizował projekt pt. Novel Research with Short-lived Nuclei we współpracy z prof. Zygmuntem Patykiem
  • prof. Carola Hilmes z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), która podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego będzie realizowała projekt pt. Women?s Everyday Life in the Ghetto of Lodz. Remembrances & Records of Lucille Eichengreen, Chava Rosenfarb, and Irene Hauser we współpracy z prof. Joanną Jabłkowską

Każdy laureat otrzyma stypendium w wysokości 4 000 euro (miesięcznie).

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. A. von Humboldta jest przyznawane przez FNP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. przez FNP z Fundacją Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego.

Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

Więcej informacji:

Cofnij