Fundacja wobec Europejskiej Karty Naukowca

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zakończyła proces analizy swoich procedur pod kątem ich zgodności z wytycznymi Europejskiej Kary Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Raport z wynikami tej analizy i planem działań służących dalszej realizacji zapisów Karty został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Europejską.

Tym samym Fundacja, jako pierwsza organizacja w Polsce, została uznana za instytucję wdrażającą Europejską Kartę Naukowca.

Cofnij