Fundusze Europejskie dla nauki – spotkanie informacyjne o programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach FENG

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zaprasza na spotkanie informacyjne na temat programów wsparcia dla naukowców, które organizacja planuje realizować w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Spotkanie odbędzie się online 22 maja 2023 r. o godz. 12.00 i zostanie przeprowadzone w języku polskim. 

W nowej perspektywie unijnej Fundacja planuje uruchomić łącznie pięć programów. Trzy z nich: Międzynarodowe Agendy Badawcze, FIRST TEAM i TEAM-NET to nowa odsłona działań realizowanych w poprzedniej perspektywie, natomiast dwa ? Proof of Concept i PRIME (w przygotowaniu) to nowe propozycje.
O środki na finansowanie projektów badawczych będą mogli starać się naukowcy i grupy naukowców reprezentujący wszystkie dziedziny wiedzy, prowadzący wysokiej klasy badania o dużym potencjale komercjalizacji. Finansowanie będzie przyznawane w drodze konkursu.

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiciele Fundacji opowiedzą o założeniach poszczególnych programów, zasadach przyznawania środków i oceny wniosków. Wydarzenie będzie również okazją do zadania pytań za pośrednictwem czatu.

Ramowy program spotkania:

12.00 ? rozpoczęcie wydarzenia

  • Prezentacja programu FIRST TEAM
  • Prezentacja programu TEAM-NET
  • Prezentacja programu Proof of Concept
  • Prezentacja programu PRIME
  • Prezentacja programu Międzynarodowe Agendy Badawcze

Ok. 13.30 ? sesja pytań i odpowiedzi

14.00 ? zakończenie spotkania

Spotkanie odbędzie się w formule online. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się do 19.05.2023 (piątek) do godz. 15.00:

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wydarzeniu!


Poniżej przedstawiamy opisy poszczególnych programów:

Proof of Concept (PoC) to nowy program skierowany do naukowców pracujących w polskich organizacjach badawczych, którzy w ramach realizacji dotychczasowych badań uzyskali wyniki obiecujące pod względem komercyjnym. Program ma pozwolić na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, weryfikację potencjału wdrożeniowego oraz wzrost poziomu gotowości technologicznej rozwiązania, co ma ułatwić komercjalizację rezultatów. Do programu mogą zgłaszać się zespoły badawcze, ale program może być realizowany we współpracy z przedsiębiorstwami. Łączny budżet programu PoC wynosi ponad 102 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie ok. 160 rocznych projektów do roku 2029. Kwota przeznaczona na jeden projekt wyniesie do 700 tys. zł.

PRIME to z kolei to program dla naukowców w polskich organizacjach badawczych, którzy chcą wprowadzić wyniki swoich badań na rynek, z dodatkowo wspieraną ścieżką komercjalizacji w formie spin-offu. Program umożliwia stworzenie profesjonalnych zespołów projektowych i rozwój ich kompetencji w zakresie interakcji z rynkiem i komercjalizacji. Program wspiera opracowanie produktów odpowiadających na potrzeby rynkowe i przygotowanie strategii najbardziej efektywnej ścieżki wprowadzenia produktu do praktyki gospodarczej. Wsparcie finansowe i niefinansowe udzielane jest ponadto dla nowo powstałych spin-offów w ciągu pierwszych 12 miesięcy ich działalności. Projekty są selekcjonowane w drodze konkursu. Każda edycja programu podzielona jest na 3 fazy: rozwój zespołu (6 miesięcy), rozwój produktu (do 12 miesięcy) i rozwój spin-offu (ok. 12 miesięcy). Program ten jest na końcowym etapie przygotowań. Jego uruchomienie planowane jest w tym roku.

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) to program dla wybitnych naukowców z Polski lub z zagranicy, którzy chcą stworzyć w Polsce centrum doskonałości będące rozpoznawalnym ośrodkiem w swojej dziedzinie na świecie. Program umożliwia uruchomienie w naszym kraju nowych (lub rozwój już istniejących) centrów naukowych o międzynarodowym znaczeniu we współpracy z ośrodkiem zagranicznym i rozwój współpracy z partnerami gospodarczymi. Budżet programu wynosi ponad 445 mln zł. Przewidywane jest sfinansowanie ok. 12 projektów badawczych do 2029 roku. Jeden projekt może otrzymać finansowanie w wysokości do 30 mln zł (oraz do ok. 37 mln zł dla wnioskodawców prowadzących projekty Teaming of Excellence).

FIRST TEAM to program skierowany do młodych naukowców z całego świata (do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego), którzy chcą prowadzić w Polsce przełomowe badania. Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 253 mln zł trafi w latach 2023-2029 do ok. 60 projektów. Każdy projekt trwa 4-5 lat i otrzyma ok. 3-4 mln zł dofinansowania. Ma to pozwolić ich twórcom budować zespoły naukowe realizujące przełomowe badania w Polsce, a także rozwijać współpracę z biznesem i ośrodkami badawczymi z całego świata.

Program TEAM-NET ma pomóc we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii na rynek. Celem programu jest wyselekcjonowanie i wsparcie konsorcjów, które poprowadzą działalność naukową w tematyce zdrowia, środowiska i przemysłu 4.0. Jego budżet o łącznej wysokości 178 mln zł ma pozwolić sfinansować około 10 konsorcjów do 2029 roku, w ramach których badacze będą ściśle współpracowali z partnerami biznesowymi. Finansowanie będzie przyznawane na okres 4 lat i wyniesie ok. 15-17 mln zł na projekt.

Więcej informacji:

 

FENG_RP_UE_CMYK-01

Cofnij