Garden party z okazji jubileuszu 30-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – relacja

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dn. 21 maja 2022 r. odbyło się garden party, wieńczące obchody jubileuszu 30-lecia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Spotkanie stało się okazją do przypomnienia dokonań Fundacji i jej roli w rozwoju nauki w Polsce. Podczas uroczystości wręczono Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego oraz Honorowe Odznaczenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Spotkanie rozpoczął prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, który nawiązał m.in. do historycznej i bieżącej aktywności organizacji, w tym do uruchomionego w tym roku wieloletniego Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej oraz rozpoczętej zbiórki środków na rozszerzenie inicjatywy za pomocą strony: pomocukrainie.fnp.org.pl.

Garden party -2022 -Wystąpienie otwierające prof. Macieja Żylicza-od prawej
Wystąpienie otwierające prof. Macieja Żylicza-od prawej

 

Swoimi wspomnieniami z pracy w Fundacji podzieliła się z gośćmi Krystyna Frąk, która z FNP związana była przez 27 lat (do końca 2021 r.) i prowadziła m.in. jej dwa kluczowe programy: stypendia na zagraniczne staże podoktorskie KOLUMB (ich realizację FNP zakończyła w 2012 r.) oraz przez ostatnie lata ? stypendia dla młodych uczonych START.

Podczas uroczystości wręczono także Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego (twórcy i wieloletniego prezesa FNP) za działania na rzecz społecznego rozumienia nauki. Dyplomy oraz kwiaty z rąk prof. Macieja Żylicza, prezesa FNP, oraz Marszałek Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, córki prof. Macieja W. Grabskiego, odebrali:

  • Magdalena Bajer ? dziennikarka naukowa, publicystka, która od kilku dekad zajmuje się przybliżaniem miejsca nauki w społeczeństwie i wyjaśnianiem społecznej roli uczonych, w tym zagadnień dotyczących kondycji nauki, specyfiki pracy naukowej, osiągnięć badawczych, problemów środowiska akademickiego czy losów inteligencji w Polsce.
  • Prof. Andrzej Białas ? fizyk, profesor nauk matematyczno-fizycznych. Prowadzony przez prof. Białasa od 2008 roku tygodnik ?PAUza Akademicka? jest forum dyskusji środowiska akademickiego na temat nauki i jej roli w społeczeństwie.
  • Prof. Szymon Malinowski ? fizyk atmosfery, od wielu lat propaguje wiedzę naukową na temat zmian klimatu. Jest współzałożycielem portalu nauka o klimacie, którego autorzy we współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami klimatu starają się przekazać czytelnikom podstawową wiedzę o klimacie i globalnym ociepleniu.
Od Lewej: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, Magdalena Bajer, prof. Maciej Żylicz
Od lewej: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, Magdalena Bajer, prof. Maciej Żylicz

 

Garden party-2022-od lewej marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska -prof. Andrzej Białas- prof. Maciej Żylicz
Od lewej: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Andrzej Białas, prof. Maciej Żylicz

 

Garden party-2022-od lewej marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska -prof. Szymon Malinowski -prof. Maciej Żylicz
Od lewej: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, prof. Szymon Malinowski, prof. Maciej Żylicz

 

Podczas uroczystości ogłoszono także laureatów Honorowego Odznaczenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest ono przyznawane od 2007 r. osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do powstania Fundacji i jej rozwoju lub podjęły znaczące działania, wpływając na budowę dobrego imienia lub wizerunku Fundacji. Do grona szesnastu laureatów odznaczenia ?Zasłużony dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej? dołączyły:

  • Helene Zaleski i Jadwiga Czartoryska z Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego. Dzięki ich staraniom możliwe było zawarcie w 2021 r. porozumienia o współpracy, w ramach której obie instytucje będą współfinansować Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre?a Curie, przyznawaną przez FNP i Francuską Akademię Nauk. Środki przekazane przez Fundację Zaleskiego pozwolą na sfinansowanie nagród dla francuskich laureatów kolejnych trzech konkursów (w 2022, 2024 i 2026 r.)
  • Krystyna Frąk ? koordynaroka programów Fundacji, która swoją postawą i codzienną pracą budowała dobre imię Fundacji, przyczyniała się do promowania idei Fundacji wśród społeczności naukowej i pracowników FNP, a także w aktywny sposób wspierała tworzenie i integrację środowiska laureatów Fundacji.
Garden party 2022 - Jadwiga Czartoryska
Jadwiga Czartoryska

 

Garden party 2022 - od lewej Krystyna Frąk- dr Beata Frączak- prof. Maciej Żylicz
Od lewej: Krystyna Frąk, dr Beata Frączak, prof. Maciej Żylicz

 

Medal i dyplom wręczyli laureatkom prof. Maciej Żylicz oraz dr Beata Frączak, zastępca dyrektora ds. działalności programowej w FNP, członkini Kapituły Honorowego Odznaczenia.

Uczestnicy wydarzenia wysłuchali mów laureatów, doceniających zaangażowanie Fundacji w rozwój nauki w Polsce, przypominających jej początki czy też wyzwania, z którymi mierzyła się organizacja w ciągu swojej 30-letniej historii. Okazją do kontynuacji wspomnień i networkingu, były rozmowy kuluarowe odbywające się już po części oficjalnej spotkania. Dopełnieniem jubileuszowego charakteru wydarzenia był tort, pokrojony symbolicznie przez Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: prof. Macieja Żylicza, prof. Włodzimierza Boleckiego, dra Tomasza Perkowskiego.

Garden party 2022-Zarząd FNP kroi tort jubileuszowy

Część oficjalną wydarzenia moderował redaktor Krzysztof Michalski.

Historia FNP w liczbach

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, która jest największym, pozabudżetowym źródłem finansowania nauki w Polsce, działa już od ponad 30 lat. Przez ten czas Fundacja przeznaczyła na wspieranie nauki w Polsce ponad 1,7 mld zł, a liczba przyznanych stypendiów, subsydiów i nagród przekroczyła 12,5 tysiąca.

Wsparcie Fundacji pomaga polskim uczonym dokonywać spektakularnych odkryć, rozwijać swoje talenty, konkurować w międzynarodowym środowisku naukowym i sięgać po zagraniczne granty czy nagrody oraz tworzyć w Polsce nowoczesne warunki pracy badawczej, porównywalne z zapewnianymi przez najlepsze światowe ośrodki.

infografika_1200x900px_1

 

Obejrzyj relację wideo

  • Więcej informacji na temat obchodów jubileuszu 30-lecia Fundacji – TUTAJ
  • Galeria zdjęć jubileuszu 30-lecia Fundacji – TUTAJ
  • Obejrzyj także animację „30 lat FNP w liczbach” – TUTAJ
  • Przeczytaj jubiluszową publikację pt. „Sięgając po niezbadane. Osiągnięcia naukowe współfinansowane przez FNP” – TUTAJ
  • Zapoznaj się z historią Fundacji – KALENDARIUM

Zdjęcia: Paweł Kula

Cofnij