Lp.Imię i nazwiskoMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
1.Dr Piotr Brągoszewski (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiMechanizmy odpowiedzi komórki na zaburzenia transportu białek do mitochondriów1 999 973,00
2.Dr Damian Graczyk (kierownik projektu)Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieRola POLR1D, wspólnej podjednostki polimeraz RNA I i III, w patogenezie raka jelita grubego1 995 266,00
3.Dr Piotr Kolenderski (kierownik projektu)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejAplikacje technologii opartych na pojedynczych fotonach2 000 000,00
4.Dr Michał Komorowski (kierownik projektu)Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieOdszyfrowywanie sygnalizacji biochemicznej w celu projektowania bardziej skutecznych strategii terapeutycznych2 000 000,00
5.Dr hab. Piotr Michał Korczyk (kierownik projektu)Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawiePrecyzyjne operacje na kroplach wbudowane w inteligentne architektury mikroprzepływowe do zastosowań w diagnostyce medycznej i badaniach biologicznych2 000 000,00
6.Dr inż. Konrad Kowalczyk (kierownik projektu)Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiRozproszony wielomikrofonowy interfejs audio do aplikacji głosowych1 998 700,00
7.Dr Radosław Łapkiewicz (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiWykorzystanie pomiarów czasowo-przestrzennych korelacji fotonów w metrologii kwantowej i mikroskopii super-rozdzielczej1 946 664,00
8.Dr Kinga Majchrzak (kierownik projektu)Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny WeterynaryjnejModyfikacja szlaków sygnałowych subpopulacji limfocytów Th17 na modelu psa w celu poprawy adoptywnej immunoterapii komórkowej u ludzi1 999 750,00
9.Dr inż. Tomasz Marszałek (kierownik projektu)Politechnika Łódzka, Wydział ChemicznyUltracienkie tranzystory na bazie samonośnych kompozytów dielektryk/półprzewodnik do zastosowania jako podstawowy element w konstrukcji elastycznych układów elektronicznych1 985 920,00
10.Dr inż. Joanna Olesiak-Bańska (kierownik projektu)Politechnika Wrocławska, Wydział ChemicznyNONA – optyka nieliniowa, nanocząstki i amyloidy1 744 780,00
11.Dr Agata Starosta (kierownik projektu)Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i BiotechnologiiRegulacja translacji u bakterii tworzącej spory – specjalizacja rybosomów u Bacillus subtilis1 999 164,00
12.Dr Michał Roman Szymański (kierownik projektu)Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMedBadanie mitochondrialnego systemu naprawy DNA w celu znalezienia nowych terapii przeciwnowotworowych2 000 000,00
13.Dr Konrad Wojciechowski (kierownik projektu)Fundacja Saule Research InstituteZwiększenie strukturalnej stabilności i operacyjnej niezawodności perowskitowych ogniw słonecznych1 974 800,00

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij