Lp.Imię i nazwiskoMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
1.Dr Stanisław Dunin-Horkawicz (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiHistoria naturalna enzymów zwoju Rossmanna: zorientowane ewolucyjnie podejście do projektowania specyficzności enzymów Rossmanna wobec kofaktora1 995 510
2.Dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk (kierownik projektu)Instytut Genetyki Człowieka PAN w PoznaniuFunkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B1 952 960
3.Dr Maria Górna (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział ChemiiStrategie celowanej degradacji proteolitycznej w systemach bakteryjnych w celu badań funkcji białek i rozwoju antybiotyków2 099 970
4.Dr Aleksander Grabiec (kierownik projektu)Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiEpigenetyka paradontozy: metylacja DNA w rozwoju choroby i jako potencjalny cel terapeutyczny1 999 530
5.Dr Bartłomiej Graczykowski (kierownik projektu)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział FizykiNanomechanika Hybrydowych Membran Foto-Mechanicznych1 999 809
6.Dr Michał Karpiński (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiKształtowanie impulsów światła za pomocą operacji fazowych dla zastosowań w technologiach kwantowych1 996 995
7.Dr Agata Karska (kierownik projektu)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejLaboratorium Astrofizyki Molekularnej: obszary powstawania gwiazd w zewnętrznych częściach Galaktyki2 000 000
8.Dr Łukasz Piątkowski (kierownik projektu)Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki TechnicznejHYDRA - Wyjaśnienie roli niejednorodnego nawodnienia oraz niedopasowania hydrofobowego w organizacji biomimetycznych błon komórkowych2 007 460
9.Dr Filippo Pierini (kierownik projektu)Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieElectrospun conducting hydrogel nanomaterials for neural tissue engineering2 000 000
10.Dr Wojciech Pokrzywa (kierownik projektu)Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieRegulacja metabolizmu metioniny przez system ubikwityna-proteasom: nadzór CHIP nad potencjałem metylacji1 999 823
11.Dr Alexander Streltsov (kierownik projektu)Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiQuantum Coherence and Entanglement for Quantum Technology2 008 260
12.Dr Roman Szczęsny (kierownik projektu)Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieMitochondrialny dwuniciowy RNA: powstawanie, obróbka i degradacja oraz udział w rozwoju chorób człowieka2 166 850
13.Dr Michał Tomza (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiInżynieria kwantowa nowych ultrazimnych złożonych układów molekularnych: od dwuatomowych do wieloatomowych cząsteczek2 000 000

Logotypy_pasek_PL (2)

Cofnij