Imię i nazwiskoPrzyjazd zMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr Tomasz Jaroń (kierownik projektu)The Carnegie Institution of Washington, USAUniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiSynteza, ewaluacja oraz recykling soli zawierających aniony bogate we fluor do zastosowań w magazynowaniu energii793 920
Dr Ting-Yu Lin (kierowniczka projektu)RIKEN, JaponiaUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum BiotechnologiiMolecular insights into Elongator’s tRNA modification reaction799 768
Dr Anna Agnieszka Marusiak (kierowniczka projektu)Cancer Research UK Manchester Institute, Wielka BrytaniaUniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiWpływ amplifikacji genu kinazy MLK4 na rozwój raka piersi – badania w modelu 3D oraz in vivo799 760
Dr Alexander Mikkelsen (kierownik projektu)Norwegian University of Science and Technology, NorwegiaUniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział FizykiElectric field driven propulsion and collective dynamics of homogeneous and patchy colloidal capsules740 440
Dr Michał Oszmaniec (kierownik projektu)ICFO – The Institute of Photonic Sciences, HiszpaniaUniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i InformatykiTeoria informacji przy ograniczonych zasobach: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania w kryptografii i sensingu749 670
Dr Jakub Radoszewski (kierownik projektu)King's College London, Wielka BrytaniaUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiAlgorytmy przetwarzania tekstów z błędami i niejednoznacznościami656 436
Dr Michał Tomza (kierownik projektu)ICFO - The Institute of Photonic Sciences, HiszpaniaUniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiKwantowe symulacje, obliczenia i pomiary z wykorzystaniem nowych kwantowych układów molekularnych781 000
Dr Tomasz Wróbel (kierownik projektu)University of Illinois at Urbana-Champaign, USAInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w KrakowiePełna histopatologia raka trzustki przy zastosowaniu obrazowania chemicznego798 848

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij