Imię i nazwiskoPrzyjazd zMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr inż. Łukasz Ambroziński (kierownik projektu)University of Washington, USAAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiBadania nieniszczące niejednorodnych struktur warstwowych z zastosowaniem technik syntetycznego i samo-ogniskowania798 980,00
Dr Dariusz Baranowski (kierownik projektu)Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, USAUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiOddziaływania wieloskalowe nad Archipelagiem Malajskim i ich wpływ na ekstremalne zjawiska pogodowe nad Europą Środkowo-Wschodnią771 629,00
Dr Soumyananda Chakraborti (kierownik projektu)Indiana University, USAUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum BiotechnologiiModułowy, programowalny system molekularny „piłka i rękawica” o potencjalnym zastosowaniu do dostarczania leków799 960,00
Dr Monika A. Jakubowska (kierownik projektu)Cardiff University, Walia, Wielka BrytaniaUniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum BiotechnologiiSpecyficzne mikrośrodowisko guza: czynnik oporności i potencjalny cel w terapii nowotworów trzustki780 537,00
Dr inż. Paulina Kasperkiewicz (kierownik projektu)Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, USAPolitechnika Wrocławska, Wydział ChemicznyNowe metody obrazowania proteaz serynowych indukujących śmierć komórki797 270,00
Dr Anna Kozioł-Rachwał (kierownik projektu)National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Tokio, JaponiaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejEfekt bliskości antyferromagnetyka i epitaksjalne bimetaliczne antyferromagnetyki – dwie ścieżki prowadzące do rozwoju spintroniki nowej generacji787 310,00
Dr inż. Michał Nowak (kierownik projektu)Delft University of Technology, HolandiaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i NanotechnologiiTransport elektronowy w pół- i nadprzewodnikowych nanourządzeniach zdefiniowanych w jednowarstwowych dichalkogenkach metali przejściowych689 470,00
Dr Urszula Krystyna Nowicka (kierownik projektu)National Cancer Institute, Frederick, USAUniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiZależność między procesem translacji, a dysfunkcją mitochondriów podczas stresu komórkowego787 044,00
Dr Anna Pajor-Świerzy (kierownik projektu)The Hebrew University of Jerusalem, IzraelInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w KrakowieRozwinięcie metodologii syntezy i stabilizacji nanocząstek metali w celu otrzymywania materiałów przewodzących794 100,00
Dr inż. Izabela Katarzyna Piechocka (kierownik projektu)ICFO - The Institute of Photonic Sciences, HiszpaniaInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w WarszawieWpływ przepływu laminarnego na strukturę sieci fibrynowej733 904,00

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij