Imię i nazwiskoPrzyjazd zMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr Monika Bijata (kierownik projektu)Hannover Medical School, NiemcyInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w WarszawieZależny od serotoniny mechanizm aktywacji metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej798 647
Dr Paweł Ferdek (kierownik projektu)Cardiff University, Wielka BrytaniaUniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiAlkoholowe zwłóknienie trzustki – rola komórek stelarnych, wewnątrz-komórkowych sygnałów wapniowych oraz białek z rodziny Bcl-2799 994
Dr Izabela Kamińska (kierownik projektu)Braunschweig University of Technology, NiemcyInstytut Chemii Fizycznej PAN w WarszawieOptyczne czujniki pojedynczych biocząsteczek oparte na DNA origami800 000
Dr Jacek Kolanowski (kierownik projektu)The University of Sydney, AustraliaInstytut Chemii Bioorganicznej PAN w PoznaniuMultiGATE: responsywne sondy fluorescencyjne do jednoczesnego wykrywania dwóch analitów naraz w celu równoległego monitorowania kilku cech biochemicznych w modelach komórkowych799 933
Dr inż. Paulina I. Komar (kierownik projektu)Johannes-Gutenberg University of Mainz, NiemcyPolitechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki StosowanejSiatka dyfrakcyjna o wysokim kontraście współczynnika załamania światła jako planarne zwierciadło skupiające do wykorzystania w laserach VCSEL797 678
Dr Maria Kozłowska (kierownik projektu)Miami University, USAInstytut Geofizyki PAN w WarszawieKompleksowa analiza wpływu lokalnych warunków, parametrów wstrząsów głównych i transferu naprężeń na powstawanie i rozkład wstrząsów wtórnych w sejsmiczności indukowanej - badania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wydobycia zasobów naturalnych360 767
Dr inż. Anna Musiał (kierownik projektu)Technical University of Berlin, NiemcyPolitechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów TechnikiKropki kwantowe jako źródła nierozróżnialnych i splątanych fotonów w zakresie telekomunikacyjnym (QuanTel)791 553
Dr Tomasz Pawlak (kierownik projektu)University of Warwick, Wielka BrytaniaCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w ŁodziKrystalografia NMR jako nowoczesne narzędzie analizy strukturalnej substancji czynnych i leków wytworzonych na ich bazie – innowacyjna metodologia poprawy jakości produktów medycznych790 937
Dr inż. Michał Sądel (kierownik projektu)Aarhus University, DaniaInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w KrakowiePrzestrzenna dozymetria radiacyjna wysokiej precyzji z wykorzystaniem optycznie stymulowanej luminescencji497 430
Dr Mariusz Semczuk (kierownik projektu)Institute for Quantum Optics and Quantum Information, Austrian Academy of Sciences, AustriaUniwersytet Warszawski, Wydział FizykiSymulatory kwantowe bazujące na zimnych atomach801 477
Dr Piotr Skowron (kierownik projektu)Technical University of Berlin, NiemcyUniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiNormatywne porównanie systemów wyborczych z wieloma zwycięzcami798 660
Dr Dongdong Wang (kierownik projektu)University of Vienna, AustriaInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w JastrzębcuNasilanie wypływu cholesterolu z makrofagów przez produkty naturalne795 880

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij