Imię i nazwiskoMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr Lien Brzeźniak (kierownik projektu)Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w WarszawieRola pętli genowych oraz transkrypcji antysensownej podczas „pamięci stresowej” u roślin800 000,00
Dr Alicja Chmielewska (kierownik projektu)Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMedPrzeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo799 963,00
Dr Honorata Kraśkiewicz (kierownik projektu)Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we WrocławiuHydrożele zawierające czynniki z komórek macierzystych – nowe możliwości w leczeniu ran przewlekłych799 851,00
Dr inż. Magdalena Anna Machnicka (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i MechanikiIdentyfikacja niekodujących wariantów regulatorowych powiązanych z chorobami neurodegeneracyjnymi na podstawie wyników celowanego sekwencjonowania regionów otwartej chromatyny756 490,00
Dr Ewelina Milińska (kierownik projektu)Instytut Fizyki PAN w WarszawieModyfikacje właściwości ultracienkich, wielowarstwowych struktur magnetycznych – działania w kierunku stworzenia kryształów magnonicznych799 990,00

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij