Imię i nazwiskoMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
Dr Sylwester Arabas (kierownik projektu)Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i InformatykiMikrofizyka chmur i aerozolu atmosferycznego: nowe metody modelowania matematycznego708 360
Dr inż. Katarzyna Adamska (kierownik projektu)Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we WrocławiuPoszukiwanie nowych katalizatorów w celu ograniczenia emisji cząstek stałych z silników samochodowych - bimetaliczne nanocząstki Ru-Re i Ru-Pt osadzone na nośnikach tlenkowych799 964
Dr inż. Paula Ratajczak (kierownik projektu)Politechnika Poznańska, Wydział Technologii ChemicznejNowa koncepcja zrównoważonego kondensatora opartego o technologię węglowo-jonową - CARBionCAP800 000
Dr Anna Szlachcic (kierownik projektu)Uniwersytet Wrocławski, Wydział BiotechnologiiCytotoksyczne koniugaty typu peptibodies skierowane przeciw receptorom fibroblastycznych czynników wzrostu (FGFR)799 160

Logotypy_pasek_PL (2)

 

Cofnij