Lp.Imię i nazwiskoMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
1Dr hab. Małgorzata Borowiak (kierownik projektu)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiWykorzystanie różnorodności progenitorowych komórek trzustki w celu stworzenia ludzkich komórek endokrynnych trzustki3 348 435,00
2Dr hab. Rafał Ciosk (kierownik projektu)Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w PoznaniuRegulacja tkanki tłuszczowej: Od nowatorskich mechanizmów do celów terapeutycznych3 492 243,00
3Dr hab. Krzysztof Ginalski (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiRozwój i zastosowanie nowych metod opartych na sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania podwójnych pęknięć DNA3 483 400,00
4Dr hab. Jacek Jemielity (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych TechnologiiNowe selektywne inhibitory białek zależnych od kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja3 500 000,00
5Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński (kierownik projektu)Instytut Chemii Fizycznej PAN w WarszawieFunkcjonalne Hybrydowe Materiały Nieorganiczno-Organiczne: FUNMAT-FACE2 950 000,00
6Prof. dr hab. Marta Miączyńska (kierownik projektu)Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieZaburzenia funkcjonowania endosomów i ich wpływ na równowagę białkową i metaboliczną komórki oraz biologię komórek nowotworowych3 497 520,00
7Dr hab. Marcin Nowotny (kierownik projektu)Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
Badania strukturalne i biochemiczne mechanizmu retrotranspozycji elementów LINE-1 oraz replikacji hepadnawirusów3 690 834,00
8Dr Grzegorz Zuzel (kierownik projektu)Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Badania metod uzyskiwania materiałów wolnych od izotopów promieniotwórczych dla nauki i społeczeństwa3 214 304,00

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij