Lp.Imię i nazwiskoMiejsce realizacji projektuTytuł projektuPrzyznana kwota do (PLN)
1.Prof. dr hab. Matthias Bochtler (kierownik projektu)Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieWzajemne zależności pomiędzy epigenomiką i naprawą DNA3 491 914
2.Dr hab. Ireneusz Grulkowski (kierownik projektu)Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki StosowanejZałamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra3 475 005
3.Prof. dr hab. Jacek Jaworski (kierownik projektu) / Dr Małgorzata Urbańska (z-ca kierownika projektu)Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieMechanizm molekularny warunkujący stabilność drzewek dendrytycznych neuronów i jego związek z zaburzeniami nastroju3 515 735
4.Prof. dr hab. Przemysław Juszczyński (kierownik projektu)Instytut Hematologii i Transfuzjologii w WarszawieNowe, niekanoniczne funkcje kinaz PIM w nowotworach układu chłonnego3 499 450
5.Prof. dr hab. Igor Konieczny (kierownik projektu)Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoWarunkowa aktywacja proteaz do celowanej proteolizy w regulacji replikacji DNA3 470 070
6.Dr hab. Ulrich Timme Kragh (kierownik projektu)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział NeofilologiiNajważniejsze koncepcje myślenia historycznego3 499 997
7.Prof dr hab. Joanna Kufel (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział BiologiiAdaptacja do warunków stresowych i regulacja ekspresji genów w komórkach eukariotycznych poprzez alternatywne procesy transkrypcyjne i translacyjne3 500 000
8.Prof. dr hab. Artur Osyczka (kierownik projektu) / Dr Marcin Sarewicz (z-ca kierownika projektu)Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i BiotechnologiiPoszukiwanie molekularnych czynników odpowiedzialnych za regulację przepływu elektronów w układach fotosyntetycznych na poziomie cytochromu b6f z użyciem metod spektroskopii optycznej oraz rezonansu paramagnetycznego3 499 570
9.Dr hab. Krzysztof Sobczak (kierownik projektu)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiPatogeneza w oparciu o RNA z ekspansją powtórzeń trinukleotydów – mechanizmy i strategie leczenia3 499 222
10.Prof. dr hab. Marcin Stępień (kierownik projektu)Uniwersytet Wrocławski, Wydział ChemiiTransfer energii i elektronów w donorowo–akceptorowych oligopirolach. Od aromatycznych nanoobręczy do terapii fotodynamicznej3 499 200
11.Dr hab. Piotr Sułkowski (kierownik projektu)Uniwersytet Warszawski, Wydział FizykiTeoria macierzy losowych. Od biomolekuł do topologicznych rekurencji3 382 854
12.Dr hab. inż. Paweł Tomasz Wojciechowski (kierownik projektu)Politechnika Poznańska, Wydział InformatykiSkalowalne systemy magazynów danych w pamięci oparte na mieszanych typach danych i algorytmach replikacji zapewniające wydajne i wolne od anomalii zarządzanie danymi w rozwijających się architekturach opartych na pamięci trwałej2 888 280
13.Dr hab. Piotr Ziółkowski (kierownik projektu)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiIdentyfikacja czynników chromatynowych wpływających na rekombinację mejotyczną u roślin3 499 750

Logotypy_pasek_PL

Cofnij