pasek_nauka_biznes

Prowadzisz innowacyjną firmę?

Realizujesz prace badawczo-rozwojowe?

Chcesz pracować nad powstaniem produktu, usługi lub technologii?

Zakładasz startup?

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje firmom i naukowcom granty na zespołowe projekty badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki.

Zbuduj swoją przewagę konkurencyjną i zainwestuj w oryginalne prace B+R dzięki naszemu wsparciu!

W programie TEAM-TECH oferujemy granty dla zespołów badawczych pracujących nad powstaniem produktu lub procesu produkcyjnego o dużym znaczeniu dla gospodarki. Granty mogą być realizowane w firmie, jednostce naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowym.

Na każdy oryginalny projekt badawczy przekażemy ok. 3,5 mln złotych wsparcia.

Badania mogą być prowadzone w wielu branżach – finansowanie uzyskają projekty zgodne z tematami wskazanymi na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

infografika

 

5 kroków do uzyskania grantu dla firmy w programie TEAM-TECH

tarcza1. Znalezienie doświadczonego naukowca

Wniosek składany jest bezpośrednio przez naukowca (kierownika zespołu badawczego), który posiada co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe. Do zespołu badawczego są następnie angażowani młodzi badacze: studenci, doktoranci lub młodzi doktorzy.

tarcza2. Określenie ram współpracy

Projekt może być realizowany w firmie, jednostce naukowej lub konsorcjum naukowo-przemysłowym. Dlatego należy określić, w jaki sposób zostanie zaangażowany zespół badawczy. Kierownik zespołu powinien być zaangażowany w co najmniej 50% etatu na rzecz projektu. Firmy mogą również występować w roli partnerów gospodarczych.

tarcza3. Określenie działań w projekcie

Grant można przeznaczyć na koszty związane z prowadzeniem badań (w tym: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, szkolenia, materiały do badań, koszty wykorzystana aparatury, patenty, licencje). Maksymalna wysokość grantu to ok. 3,5 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania dla firm to 80%. Projekt może trwać 3 lata (z możliwością przedłużenia).

tarcza4. Złożenie wniosku

Projekty wybierane są w drodze konkursu składającego się 3-etapowej oceny z udziałem ekspertów zewnętrznych. Konkursy organizowane są 2 razy w roku.

 

tarcza

5. Wygranie konkursu i podpisanie umowy

 

 

 

 

POZNAJ PROJEKTY DOTYCHCZASOWYCH LAUREATÓW PROGRAMU

Światłowody, którym niestraszna radioaktywność i wysokie temperatury

Światłowody kojarzą się główne z telekomunikacją. Ale wykorzystywane są także m.in. w budownictwie, przemyśle energetycznym, zbrojeniowym i medycynie. Zapewniają bezpieczeństwo, gdyż to z nich zbudowane są czujniki monitorujące stan różnych konstrukcji. Sęk w tym, aby światłowód wchodzący w skład takiego czujnika był odporny na trudne warunki zewnętrzne.

 Nad światłowodami precyzyjnie funkcjonującymi również w warunkach promieniowania i wysokich temperatur pracuje zespół naukowców ze spółki InPhoTech kierowany przez dr. hab. inż. Tomasza Nasiłowskiego. Nowe światłowody będą wchodzić w skład czujników stosowanych w tzw. monitoringu strukturalnym. Termin ten oznacza stałe pomiary różnych parametrów fizycznych oraz obserwację odkształceń w konstrukcjach budynków, mostów, torów, czy sieci wysokiego napięcia. Dzięki temu na bieżąco oceniany jest stan techniczny monitorowanych obiektów i możliwa jest szybka identyfikacja awarii. Pozwala to na niezwłoczną naprawę lub wyłączenie obiektu z użytkowania, gdy jego stan grozi katastrofą.

Nasilowski_foto_strona

– Do konstrukcji czujników wykorzystywanych w monitoringu strukturalnym stosuje się obecnie światłowody telekomunikacyjne zbudowane w pełni ze szkła. Są one łatwo dostępne i tanie, nie są jednak zoptymalizowane pod kątem zastosowania w czujnikach rozłożonych. Wręcz przeciwnie, zostały zoptymalizowane tak, by były możliwie najmniej czułe na warunki zewnętrzne. Nasz projekt zakłada opracowanie wyjątkowego światłowodu dedykowanego do systemów czujników rozłożonych pracujących także w obecności materiałów radioaktywnych czy wysokich temperatur. Pożądaną przez nas zmianę właściwości mechanicznych światłowodu chcemy osiągnąć poprzez zmianę jego wewnętrznej struktury. Nasz światłowód będzie zbudowany z maleńkich szklanych kapilar czyli swoistych nanostruktur powietrzno-szklanych – tłumaczy dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski.

Projekt „NODUS – nowe światłowody dla czujników rozłożonych pracujących w obecności promieniowania radioaktywnego” (Konsorcjum InPhoTech Sp. z o.o./ Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów). Wysokość grantu w programie TEAM-TECH: 3 499 600 PLN

Na zdjęciu dr hab. inż. Tomasz Nasiłowski, laureat programu TEAM-TECH, prezes Inphotech Sp. z o.o. Fot. Beata Bieńkowska.

 

Fabryka białka z owadów w Robakowie

W Robakowie pod Poznaniem wkrótce ruszy innowacyjna na skalę światową produkcja – chodzi o ekologiczne pasze dla ryb i drobiu uzyskiwane z owadów. To na początek. W przyszłości owady będą mogły również służyć do wytwarzania pasz dla innych zwierząt, a także produktów stosowanych w kosmetyce i farmacji.

Hodowlą owadów i ich przetwarzaniem w celu uzyskania żywności dla zwierząt zajmuje się istniejąca od 2015 r. spółka HiProMine S.A. Prezes spółki, dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jest ekspertem w dziedzinie żywienia zwierząt. Wierzy, że prowadzone przez jego zespół badania, a następnie produkcja przemysłowa, staną się odpowiedzią na globalny deficyt białka i innych składników pokarmowych dla zwierząt. Dziś do wytwarzania pasz stosuje się m.in. mączkę rybną, czy śrutę sojową. Biomasa owadzia może być doskonałą alternatywą dla tych materiałów. Na przestrzeni milionów lat ewolucji, owady rozwinęły przystosowania, służące przetwarzaniu materii organicznej i asymilacji pierwiastków biogennych. HiProMine chce okiełznać tą moc i wykorzystać ją do produkcji pasz najwyższej jakości.

Jozefiak_foto_strona

– Owady stanowią naturalny pokarm wielu gatunków ptaków i ryb, ale wykorzystanie ich w diecie zwierząt gospodarskich nie jest dokładnie poznane. Celem naszego projektu jest zbadanie wpływu białek pozyskiwanych z owadów na stan zdrowia, wzrost i skład mikrobiomu jelitowego ryb łososiowatych i kurcząt – wyjaśnia prof. Damian Józefiak.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, produkcja białka z owadów ruszy w Robakowie pełną parą. Obecnie w zakładzie mieści się prototypowa infrastruktura bazująca na 30 różnych gatunkach. Docelowo każdy metr kwadratowy hodowli ma dawać ok. 160  kg żywca owadziego miesięcznie, z którego będzie można wytworzyć ok. 80 kg czystego białka i użyć go jako paszy dla zwierząt.

Projekt „Owady jako nowe źródło białka dla ryb i drobiu” (HiProMine Spółka Akcyjna). Wysokość grantu w programie TEAM-TECH: 2 853 600 PLN

Na zdjęciu prof. Damian Józefiak, laureat programu TEAM-TECH, prezes HiProMine S.A. Fot. One HD.

 

By antybiotyk ugodził celnie…

Dziś, w czasach rosnącej antybiotykooporności bakterii, trafienie ze skutecznym lekiem w patogen, który spowodował chorobę, przypomina rosyjską ruletkę. Lekarz musi najpierw zdiagnozować zarazek, potem ocenić jego lekowrażliwość na wybrane antybiotyki, a tymczasem infekcja postępuje. Zatem, gdy trzeba działać szybko, wybór antybiotyku często jest intuicyjny i niestety często nietrafiony. Rozwiązaniem tego problemu ma być system BacterOMIC.

Wprowadzenie do użycia antybiotyków było przełomem w medycynie. Niestety, bakterie szybko nabywają oporności na toksyczne dla nich związki. Oporność bakterii na antybiotyki to jedno z największych aktualnych wyzwań dla nauki. Szacuje się, że każdego roku z powodu infekcji wywołanych przez bakterie oporne na antybiotyki umiera milion ludzi na świecie. Tymczasem ostatni nowy antybiotyk pojawił się na rynku 30 lat temu. Wprowadzenie do obrotu nowego leku to proces długi i kosztowny, a w przypadku antybiotyków także mocno ryzykowny, gdyż nie ma pewności, jak długo nowy antybiotyk utrzyma swoją skuteczność, a zatem jak długo będzie przynosił zyski ze sprzedaży. W związku z tym firmy farmaceutyczne nie są zainteresowane pracami nad nowymi antybiotykami.

Garstecki_strona_www

Przy braku nowych antybiotyków jedyną strategią walki ze szczepami antybiotykoopornymi jest lepsza diagnostyka chorób zakaźnych oraz wprowadzenie do użytku skutecznych kombinacji znanych już antybiotyków lub antybiotyków z substancjami pomocniczymi. Tym właśnie zajmuje się spółka Bacteromic we współpracy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN. Naukowcy pod kierownictwem prof. Piotra Garsteckiego opracowują kompleksowy system, dzięki któremu za pomocą pojedynczego badania będzie można sprawdzić wrażliwość patogenu na wszystkie istotne klinicznie antybiotyki, i szybko wybrać odpowiednią terapię celowaną.

Projekt „BacterOMIC – opracowanie systemów oferujących kompleksową diagnostykę lekowrażliwości bakterii” (konsorcjum Bacteromic sp. z o.o./ Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie). Wysokość grantu w programie TEAM-TECH: 3 696 201 PLN.

Na zdjęciu prof. Piotr Garstecki, laureat programu TEAM-TECH, prezes firmy BacterOMIC. Fot. One HD.

 

Poznaj inne granty Fundacji umożliwiające współpracę firm z naukowcami:

  • FIRST TEAM – Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej
  • TEAM – Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych
  • TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility Plus – Granty dla zespołów badawczych pracujących nad powstaniem lub rozwojem usługi wykorzystującej infrastrukturę naukowo-badawczą
  • POWROTY – Granty na staże podoktorskie realizowane przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej
  • HOMING – Granty na staże podoktorskie realizowane przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy
  • MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE – Środki na stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych jednostek naukowych prowadzących wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe

 

Programy TEAM-TECH, FIRST TEAM, TEAM, TEAM-TECH Core Facility, TEAM-TECH Core Facility Plus, POWROTY, HOMING, MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE są współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

www.dreamsart.pl

Cofnij