Terminy naborów wniosków w programach FNP finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój*

 

Nazwa programu Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Uwagi
Międzynarodowe Agendy Badawcze** 23 kwietnia 2018 29 czerwca 2018 (pierwsza część wniosku) Standardowy konkurs
23 lipca 2018 14 września 2018 (pierwsza i druga część wniosku) Konkurs dotyczy projektów realizowanych poza woj. mazowieckim
TEAM
TEAM-TECH
TEAM-TECH Core Facility
TEAM-TECH Core Facility Plus
FIRST TEAM
HOMING
POWROTY
Nie przewiduje się kolejnych konkursów
Wprowadzanie zmian w projektach 4.4 PO IR 6 czerwca 2018 Nabór wniosków w trybie ciągłym  Konkurs dla aktualnych grantobiorców działań 4.4 PO IR
Dofinansowanie aparatury specjalistycznej w programie MAB 27 czerwca 2018 Nabór wniosków w trybie ciągłym
Dofinansowanie aparatury specjalistycznej w programie First Team 27 czerwca 2018 Nabór wniosków w trybie ciągłym
TEAM-NET 1 października 2018 31 października 2018 Ogłoszenie wyników konkursu pod koniec lutego

 

*Harmonogram konkursów może ulec zmianie.

** Informacje o naborach wniosków w poszczególnych schematach wsparcia ogłaszane są na bieżąco na stronach programów.

 

 

Cofnij