Terminy naborów wniosków w programach FNP finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój* (wersja obowiązująca od 19.01.2018 r.)

 

Nazwa programu Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru Uwagi
Międzynarodowe Agendy Badawcze** 15 września 2017 23 października 2017
(pierwsza i druga część wniosku)
Konkurs dla beneficjentów programu TEAMING
21 sierpnia 2017 23 października 2017
(pierwsza część wniosku)
Konkurs dotyczy projektów realizowanych poza woj. mazowieckim
23 października 2017 20 grudnia 2017
(pierwsza część wniosku)
Standardowy konkurs
TEAM** 15 listopada 2017 15 stycznia 2018
TEAM-TECH** 15 listopada 2017 15 stycznia 2018
TEAM-TECH Core Facility**

TEAM-TECH Core Facility Plus**

1 sierpnia 2017 2 października 2017
15 listopada 2017 15 stycznia 2018
FIRST TEAM** 1 sierpnia 2017 2 października 2017
8 stycznia 2018 5 marca 2018
HOMING** 1 sierpnia 2017 2 października 2017
8 stycznia 2018 5 marca 2018
POWROTY** 1 sierpnia 2017 2 października 2017
8 stycznia 2018 5 marca 2018
Konkurs aparaturowy
w programie MAB
Konkurs prowadzony w trybie ciągłym
Konkurs aparaturowy
w programie First Team
Konkurs prowadzony w trybie ciągłym

 

*Harmonogram konkursów może ulec zmianie.

** Informacje o naborach wniosków w poszczególnych schematach wsparcia ogłaszane są na bieżąco na stronach programów.

Pobierz PDF

Drukuj stronę

Cofnij