LaureatDziedzinaPrzyjazd z:Przyjazd do:Budżet projektu w zł do:
dr Łukasz AlbrechtchemiaAarhus University, DaniaPolitechnika Łódzka325 820
dr Marek CyganmatematykaUniversity of Lugano, SzwajcariaUniwersytet Warszawski310 000
dr Filip Dutkachemia fizycznaMax Planck Institute for Intelligent Systems in Stuttgart, NiemcyInstytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie328 000
dr James HooperchemiaState University of New York Buffalo, USAUniwersytet Jagielloński245 333
dr Katarzyna Matras – Postołekchemia materiałowaMünster University of Applied Sciences, NiemcyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki318 000
dr Ksenia Meyzabiologia molekularnaUniversity of Hawaii at Manoa, USAInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie324 000
dr Piotr MiłośmatematykaUniversity of Bath, Wielka BrytaniaUniwersytet Warszawski202 000
dr Michał NikodeminżynieriaPrinceton University, USAWrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.298 500
dr Karol PalkamatematykaUniversité du Québec a Montréal, KanadaInstytut Matematyczny PAN w Warszawie320 000
dr Dario PianobiologiaUniversity of Cagliari, WłochyMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie326 000
dr Piotr PiętainżynieriaUniversity of Guelph, KanadaInstytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie316 000
dr Katarzyna PurzyckabiologiaNational Institutes of Health, National Cancer Institute, USAInstytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu298 000
dr Piotr SetnybiofizykaTechnische Universität München, NiemcyUniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii256 900
dr Artur StefankiewiczchemiaUniversity of Cambridge, Wielka BrytaniaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu324 000
dr Agata ŚwiątkowskabiologiaUniversity of Edinburgh, Wielka BrytaniaInstytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu150 000
dr Monika Wilamowskachemia materiałowaTechnische Universität Darmstadt Institut für Materialwissenschaft, NiemcyPolitechnika Gdańska314 600
Cofnij