I edycja konkursu eNgage rozstrzygnięta

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja rozstrzygnęła pierwszą edycję konkursu eNgage organizowanego w ramach projektu SKILLS FNP*. Głównym celem konkursu eNgage jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów. Uczestnicy konkursu nie mają żadnych ograniczeń co do proponowanej metody popularyzacji (można przygotować zarówno cykl wykładów czy spotkań, jak i zaprojektować aplikację na smartfona służącą do popularyzowania wiedzy).

W pierwszej edycji do konkursu eNgage zgłoszonych zostało 65 wniosków. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 24 naukowców, którzy zaprezentowali przed komisją konkursową swoje innowacyjne projekty o charakterze popularyzatorskim. Biorąc pod uwagę rekomendacje komisji, Zarząd Fundacji wyłonił 13 laureatów, którzy otrzymali nagrody na łączną kwotę blisko 560 tys. złotych.

Lista laureatów I edycji konkursu eNgage

W konkursie eNgage mogą wziąć udział uczestnicy projektu SKILLS, a więc osoby które w związku ze swoim wcześniejszym udziałem w projekcie (np. uczestnictwem w szkoleniu) podpisały deklarację uczestnictwa w projekcie SKILLS oraz oświadczenie dotyczące danych osobowych.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni reprezentujący wszystkie dziedziny nauki:

  • pracownicy naukowi, zamieszkali w Polsce i zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • doktoranci z polskich jednostek naukowych, zamieszkali w Polsce.

Integralną częścią każdego zgłoszonego projektu muszą stanowić minimum 4 spotkania z młodzieżą popularyzujące naukę oraz karierę naukową jako wartościową ścieżkę rozwoju. Spotkania te nie muszą być głównym celem projektu, mogą również służyć prezentacji jego rezultatów.

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymują nagrodę w wysokości do 45 000 zł, którą w przeciągu roku muszą przeznaczyć na realizację swojego projektu. Nagroda składa się z dwóch części: części subwencyjnej (80%) oraz części będącej indywidualnym wsparciem dla laureata (maksymalnie 20% nagrody; z części tej można zrezygnować, by przeznaczyć 100% nagrody na realizację projektu).

Serdecznie zachęcamy wszystkich badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu SKILLS, dzięki czemu zyskają status uczestnika projektu i będą mogli złożyć wniosek w konkursie eNgage.

Więcej informacji na stronie konkursu oraz u koordynatora: Emilia Wojewoda, e-mail: emilia.wojewoda@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 48, tel. kom.: 728 344 250.

*Projekt SKILLS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cofnij