Imię i nazwisko laureataJednostkaTytuł projektuPrzyznana kwota w PLN (kategoria nagrody - I, II i III)
Dr hab. Ryszard BuczyńskiInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych w WarszawieNanostrukturyzowane mikrosoczewki gradientowe w systemach fotonicznych120 000 - I nagroda
Prof. dr hab. Janusz BujnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieKomercjalizacja technologii "eRNaz" - enzymów restrykcyjnych dla RNA120 000 - I nagroda
Mgr inż. Dawid NidzworskiMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMInnowacyjny czujnik do wykrywania wirusa grypy100 000 - II nagroda
Dr Katarzyna WybrańskaInstytut Chemii Fizycznej PAN w WarszawieKomercjalizacja nowych materiałów nanokompozytowych do zastosowań biomedycznych100 000 - II nagroda
Mgr Lidia BanduraWydział Budownictwa i Architektury, Politechnika LubelskaZeolity z popiołów lotnych - nowy sorbent związków ropopochodnych80 000 - III nagroda
Mgr inż. Grzegorz GorczycaWydział Chemiczny, Politechnika GdańskaOcena potencjału aplikacyjnego materiałów biopolimerowych opartych na technologii rozpuszczania chitozanu w wodzie80 000 - III nagroda
Mgr Katarzyna H. KamińskaMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w WarszawieOptymalizacja prekursorów nowych leków przeciwgrypowych: inhibitory nukleazy wirusa grypy80 000 - III nagroda
Dr hab. inż. Piotr PrzybyszInstytut Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika ŁódzkaBudowa kompaktowego i mobilnego aparatu do jednoczesnego pomiaru kinetyki odwadniania zawiesin włóknistych, zawartości frakcji drobnej i retencji80 000 - III nagroda
Mgr inż. Wojciech WodoWydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika WrocławskaOchrona tożsamości biometrycznej w urządzeniach wykorzystuj¹cych interfejs klawiaturowy wraz z automatyczną autoryzacją użytkowników w oparciu o biometryczną cechę keystroking80 000 - III nagroda
Dr Oliwia Zegrocka-StendelWydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet MedycznyCefazolina jako nowy lek w terapii łuszczycy80 000 - III nagroda
Cofnij