Informacja dla laureatów programu VENTURES

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Laureaci programu VENTURES mogą ubiegać się o:

  • przedłużenie okresu realizacji projektu lub
  • wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków

do 31 grudnia 2015 roku, jeśli ich umowy jako ostateczną datę zakończenia projektu przyjmują termin inny niż 31 grudnia 2015 r.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. możliwości zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o zmianach w dokumentacji konkursowej w zakresie możliwości przedłużenia projektu, umieszczonych na stronie programu.

Termin złożenia wniosku dotyczącego planowanych zmian upływa 31 grudnia 2014 r. o godzinie 12:00 (obowiązuje data wpływu wersji elektronicznej i papierowej ww. dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Fundacji).

Wnioski, które przejdą weryfikację formalną i zostaną zakwalifikowane do konkursu będą ocenianie przez interdyscyplinarny panel ekspertów. Na podstawie jego rekomendacji Zarząd FNP podejmie decyzję o zatwierdzeniu zmian wnioskowanych w poszczególnych projektach.

*Program VENTURES jest realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007 ? 2013 Priorytet I ?Badania i rozwój nowoczesnych technologii? Działanie 1.2

Cofnij