Informacja dot. realizacji projektów w działaniu 4.3 i 4.4 w czasie pandemii

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa sobie i naszym współpracownikom podczas pandemii COVID-19, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rekomenduje grantobiorcom i beneficjentom prowadzenie projektów w miarę możliwości w sposób zdalny.

Zachęcamy do organizacji pracy w taki sposób, aby w laboratoriach zapewnić dyżury jedynie dla niezbędnych czynności, a większy nacisk położyć na zadania możliwe do realizacji zdalnej np. analizę danych, przygotowanie publikacji, przegląd dostępnej literatury, etc. Jest to w obecnej sytuacji w pełni uzasadnione i nie spotka się z podważeniem kwalifikowalności wynagrodzeń w projektach badawczych

Jednocześnie prosimy na bieżąco zgłaszać zmiany harmonogramu projektu. Zdajemy sobie sprawę, że mogą także występować u Państwa problemy z zarządzaniem finansowym i dostarczaniem dokumentów księgowych z powodu pracy zdalnej personelu administracyjnego. Będziemy dokładać starań, aby z naszej strony obsługa grantu odbywała się bez opóźnień, więc prosimy w miarę możliwości o odpowiadanie na nasze prośby w tym zakresie. Każdy przypadek będzie traktowany indywidualnie.

Ponadto Fundacja wystąpiła do IP/IZ o stanowisko w sprawie przedłużania projektów ponad planowany okres. Po otrzymaniu odpowiedzi opublikujemy stosowny komunikat w tej sprawie na naszej stronie internetowej.

Cofnij