Informacja o dokonaniu zmiany w treści artykułu

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

Informujemy, że w dniu 28 marca 2022 r. dokonaliśmy zmiany w treści artykułu pt. „Przyznano dodatkowe środki na realizację nowych zadań badawczych” opublikowanego na stronie internetowej FNP z datą 21.12.2020.

Zmiana polegała na zastąpieniu słowa „projektów” słowem „wniosków” w ostatnim zdaniu leadu ww. artykułu.

Jest to jedyna zmiana w ww. tekście.

Dokonanie tej modyfikacji wynikało z konieczności wypełnienia zaleceń pokontrolnych.