Informacja o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, od dnia 9 września br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w dniu 22 sierpnia 2019 r.).

Wytyczne znajdują się:

Cofnij