Informacja w sprawie dodatkowego przedłużenia projektów w działaniu 4.4.

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, beneficjenci działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, tj. programów TEAM, TEAM-TECH (w tym moduł Core Facility), FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-NET mogą w dalszym ciągu występować do Fundacji z wnioskiem o przedłużenie okresu realizacji projektu w oparciu o §17 ust 12 Umowy o dofinansowanie.

Możliwość ta dotyczy również projektów, które zostały już przedłużone na podstawie zapisów Dokumentacji konkursowej, umowy o dofinansowanie, Uzupełnienia dokumentacji konkursowej w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach lub nadzwyczajnych przepisów dotyczących występowania pandemii.

UWAGA: Okres realizacji projektu musi zawierać się w każdym wypadku w okresie kwalifikowalności wydatków POIR, i nie może wykraczać poza datę 31 grudnia 2023r.

W celu przedłużenia okresu realizacji projektu (tj. okresu kwalifikowalności wydatków) beneficjent powinien złożyć do Fundacji wniosek o wprowadzenie zmian, należycie udokumentować przyczyny braku możliwości realizacji projektu w pierwotnym terminie oraz uwiarygodnić realizację wniosku w nowym terminie. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed zakończeniem okresu realizacji projektu.

UWAGA: Przedłużeniu okresu realizacji projektu nie towarzyszy zwiększenie finansowania.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy programów.

Cofnij