origines_jpeg

Seria ?Origines Polonorum? została zainicjowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2005 roku i kontynuowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN. W ramach serii publikowane są monograficzne opracowania naukowe, powstałe w wyniku projektu badawczego ?Ziemie polskie na przełomie tysiącleci?, realizowanego przed kilku laty pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych. Projekt ten miał na celu zebranie, opracowanie oraz weryfikację rozpoczętych jeszcze w latach 40. i 50. XX wieku archeologicznych prac wykopaliskowych.

Rezultatem przeprowadzonych wówczas badań interdyscyplinarnych jest 20 studiów monograficznych przedstawiających nowoczesną interpretację genezy państwa polskiego. Bogaty materiał źródłowy zgromadzony w kolejnych opracowaniach rekonstruuje najstarsze dzieje Polski i ukazuje jej miejsce w geopolitycznej strukturze wczesnośredniowiecznej Europy. Dzięki inicjatywie Fundacji odkrycia polskich archeologów, które pozostawały dotąd praktycznie niedostępne dla zainteresowanych tą problematyką badaczy, będą stopniowo publikowane.