Badaczka z CENTERA laureatką konkursu Innowator Mazowsza

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że dr inż. Aleksandra M. Krajewska, prowadząca badania w centrum doskonałości MAB CENTERA, zdobyła II miejsce w XI edycji konkursu ?Innowator Mazowsza?.

Dr Krajewska została wyróżniona za pracę doktorską pt. ?Modyfikacja struktur grafenowych do zastosowania w fotonice i elektronice? w kategorii ?Innowacyjny naukowiec?, skierowanej do młodych badaczy.

Przedmiotem innowacyjnych badań dr inż. Aleksandry Krajewskiej był grafen, czyli jedna z alotropowych odmian węgla, charakteryzująca się wysoką przewodnością elektryczną i cieplną, a także wytrzymałością mechaniczną. Dr inż. Aleksandra Krajewska zwróciła uwagę na fakt, że pomimo ogromnej popularności tego materiału istotnym problemem badawczym pozostaje rezystencja powierzchniowa grafenu przenoszonego z podłoża miedzianego. Z tej obserwacji powstał pomysł na zbadanie wpływu modyfikacji chemicznej warstw grafenu wytworzonego metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) szeregiem związków chemicznych organicznych i nieorganicznych na parametry elektryczne grafenu. W trakcie pracy doktorskiej dr inż. Krajewska opracowała efektywny sposób przenoszenia ciągłych, jednorodnie optycznych warstw grafenu z podłoża miedzianego na podłoże dielektryczne oraz modyfikacji tych warstw. Jej praca doktorska została doceniona w konkursie  jako niezwykle cenne źródło wiedzy na temat zmiany właściwości fizycznych grafenu w funkcji zastosowanego modyfikatora. W wyniku badań powstała folia grafenowa (grafen wielowarstwowy), która może być stosowana m.in. w laserach femtosekundowych jako tzw. nasycalny absorber.  Lasery do generacji ultraszybkich „femtosekundowych” impulsów światła mogą znaleźć zastosowanie jako nowoczesne rozwiązania w medycynie, np. w chirurgii czy w kosmetologii jako bardzo precyzyjny skalpel optyczny. Jest to też bardzo dobre narzędzie do obróbki, cięcia, wykonywania precyzyjnych mikrowierceń czy mikrootworów w materiałach takich jak stal, aluminium czy plastik. Bardzo krótkie impulsy mają też duże znaczenie dla naukowców, np. do diagnostyki materiałów.

Konkurs ?Innowator Mazowsza? jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Jego celem jest wyłonienie najbardziej innowacyjnych naukowców i firm, które swoimi działaniami wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców Mazowsza. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie ?Innowacyjna Firma? oraz ?Innowacyjny Naukowiec?. W tym roku do konkursu wpłynęło 43 zgłoszenia: 23 w kategorii dla naukowców i 20 ? dla firm. Kapituła konkursu wyłoniła po trzech laureatów z oraz przyznała aż jedenaście wyróżnień ? 5 dla innowacyjnych firm i 6 dla innowacyjnych naukowców.

Dr inż. Aleksandra Krajewska jest absolwentką Wydziału Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej. Swoją pracę realizowała pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zygmunta Mierczyka i dr hab. inż. Włodzimierza Strupińskiego. Dorobek naukowy dr inż. Aleksandry Krajewskiej obejmuje ponad 40 publikacji naukowych, w tym pracę opublikowaną w prestiżowym czasopiśmie Nature Communications. W 2014 roku uzyskała grant Preludium (NCN), ściśle związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Była również wykonawcą w 11 projektach badawczych (w tym 3 projektach europejskich m.in. Graphene Flagship, europejskiego projektu flagowego ?Nowych Technologii i Technologii Przyszłości?) poświęconych badaniom grafenu i próbom wdrożenia do produkcji technologii opartych o grafen. W 2018 roku została wyróżniona przyznaniem trzyletniego Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Obecnie dr inż. Aleksandra Krajewska pracuje w Instytucie Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w centrum doskonałości CENTERA ? Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych, które jest jednym z 14 ośrodków powstałych w Polsce w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W swojej pracy skupia się nad wykorzystaniem nanorurek węglowych, grafenu oraz innych materiałów 2D w przyszłych systemach THz.

Więcej informacji:

 

Cofnij