InPhoTech z grantem w ramach Horyzont 2020

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

InPhoTech to kolejna, po Scope Fluidics, polska firma wspierana przez FNP, której potencjał został dostrzeżony i nagrodzony w konkursie Komisji Europejskiej – grantem w wysokości 2,153 mln euro w ramach II fazy Instrumentu MŚP. To wyróżnienie nie dziwi – InPhoTech od kilku lat należy do grona najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Firma pracuje głównie nad światłowodami, które dziś wykorzystywane są w bardzo wielu dziedzinach: w budownictwie, górnictwie, przemyśle energetycznym, zbrojeniowym, kosmicznym czy w medycynie. To z nich zbudowane są czujniki, monitorujące stan różnych obiektów, budowli i konstrukcji. Największym wyzwaniem jest skonstruowanie światłowodu, który precyzyjnie funkcjonuje również w ekstremalnych warunkach, a więc odpornego na promieniowanie czy wysokie temperatury. Nad takimi właśnie rozwiązaniami pracuje zespół naukowców z InPhoTech kierowany przez dra hab. inż. Tomasza Nasiłowskiego, laureata pierwszego konkursu w programie TEAM–TECH, realizowanego przez FNP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Głównymi zaletami czujników światłowodowych są: ich mały rozmiar i waga, możliwość integracji z innymi materiałami, wysokie bezpieczeństwo w strefach grożących wybuchem, nieczułość na zakłócenia elektromagnetyczne, a także większa odporność, w stosunku do standardowych czujników elektronicznych, na wysokie temperatury. Dodatkową zaletą czujników rozłożonych jest możliwość użycia jednego światłowodu do szczegółowego monitorowania dużych obszarów, setek metrów z dokładnością do centymetrów lub wielu kilometrów z dokładnością do pojedynczych metrów.

– Do konstrukcji czujników rozłożonych stosuje się obecnie światłowody telekomunikacyjne, zbudowane ze szkła – tłumaczy dr hab. inż. Nasiłowski. – Te światłowody są łatwo dostępne i tanie, nie są jednak zoptymalizowane pod kątem zastosowania w czujnikach rozłożonych. Nasz projekt, NODUS, zakłada opracowanie światłowodu, który mógłby pracować także w obecności materiałów radioaktywnych czy bardzo wysokich temperatur. Efekt ten chcemy osiągnąć poprzez zmianę wewnętrznej struktury światłowodu. Nasz unikalny światłowód będzie zbudowany z maleńkich kapilar i pręcików szklanych czyli swoistych powietrzno-szklanych mikro i nanostruktur – dodaje. – Grant z Komisji Europejskiej przeznaczymy na dalszy rozwój naszej technologii oraz komercjalizację opracowanego przez nas innowacyjnego światłowodu wielordzeniowego, który będzie kluczowym rozwiązaniem dla powszechnego wprowadzenia sieci 5G.

Precyzyjne i innowacyjne światłowody mogłyby znaleźć zastosowanie również w elektrowniach jądrowych, składowiskach odpadów radioaktywnych, a także w sondach kosmicznych czy satelitach. Ponadto umożliwiłyby stworzenie inteligentnych sieci energetycznych, inteligentnych systemów monitorowania kopalni czy rurociągów ale także np. produkcję inteligentnych, oszczędnych pojazdów elektrycznych.

Do tej pory polskie firmy i instytucje pozyskały z Programu Horyzont 2020 479 mln euro w 1342 projektach, co daje udział w budżecie programu na poziomie 1,12%.

Więcej informacji:

Fot. OneHD

 

 

Cofnij