Interdisciplinary FNP Conference

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 9 i 10 kwietnia br. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała w Warszawie konferencję naukową pn. Interdisciplinary FNP Conference, której celem było przede wszystkim wsparcie dla integracji środowiska beneficjentów skupionych wokół Fundacji oraz dyskusja na temat najważniejszych wyzwań naukowych stojących przed uczestnikami spotkania.Głównymi adresatami Konferencji byli liderzy projektów i stypendyści programów TEAM i WELCOME. Pierwszy dzień Konferencji przeznaczony był dla liderów projektów, jak i członków ich zespołów, natomiast program drugiego dnia  skierowany był wyłącznie do liderów projektów.

W pierwszym dniu Konferencji, organizowanym w Centrum Nauki Kopernik, odbyły się trzy naukowe sesje plenarne o interdyscyplinarnym charakterze i sesja posterowa. Celem pierwszej sesji plenarnej, zatytułowanej ?Improving the quality of life?, było zaprezentowanie badań naukowych, które zakończyły się procesem wdrożeniowym. O swoich osiągnięciach badawczych opowiadali laureaci programu TEAM: prof. Krzysztof Narkiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny), laureat programu TEAM, prof. Maciej Wojtkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), laureat programu TEAM, prof. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa) oraz prof. Leslie Kozak (Polska Akademia Nauk, Olsztyn), laureat programu WELCOME.

Druga sesja pt. ?Curious minds? była poświęcona ?curiosity driven research?. Swoje prelekcje wygłosili laureaci programu WELCOME: prof. Stefan Dziembowski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), prof. Agnieszka Chacińska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej) oraz prof. Grzegorz Pietrzyński (Obserwatorium Astronomiczne UW) ? laureat programu TEAM.

Trzecia sesja natomiast, nosząca tytuł ?From knowledge to practice?, miała na celu pokazanie takich badań, które w przyszłości mogą mieć wdrożeniowy finał. W tej sesji o swoich osiągnięciach opowiedzieli laureaci programu TEAM: prof. Dorota Pawlak (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie), prof. Krystian Jażdżewski (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Daniel Gryko (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie) oraz prof. Teodor Gotszalk (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej).

Na drugi dzień Konferencji do siedziby Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zostali zaproszeni liderzy projektów, którzy mieli okazję mieli okazję wysłuchać informacji o wstępnych wynikach analizy bibliometrycznej osiągnięć laureatów programów FNP oraz zapoznać się z działaniami, które mają być realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Szczegóły zorganizowanej Konferencji można poznać na stronie konferencyjnej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Cofnij