?Interfejsy? w MONOGRAFIACH

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

?Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu? autorstwa Piotra Celińskiego to kolejna, już 134, książka wydana w ramach serii MONOGRAFIE FNP.

Interfejsy to elementy technologii, które umożliwiają ?rozmowę? z maszynami cyfrowymi, pełniąc funkcję ?tłumacza?. Dzięki nim możliwe jest komunikowanie się różnych technologii i współgranie urządzeń, których bezpośrednio nie da się ze sobą połączyć. To za sprawą interfejsów właśnie maszyny cyfrowe należą do najszybciej ewoluujących i rozprzestrzeniających się w dziejach kultury technologii medialnych. Najnowsza pozycja w serii MONOGRAFIE nie jest jednak podręcznikiem do informatyki, ani poradnikiem tworzenia stron internetowych. Autor analizuje interfejsy nie tylko od strony technologicznej, ale przede wszystkim  medio- i kulturoznawczej, odpowiadając na pytania o istotę cyfrowych technologii medialnych, ich społeczno-kulturowy potencjał, narzucane przez nie reguły, języki i struktury komunikowania, biologiczne i antropologiczne uwarunkowania ich użytkowania czy wreszcie związki z różnymi ?niemedialnymi? domenami rzeczywistości. 

W książce można znaleźć prezentację definicji interfejsów, opis ich ewolucji w świetle historii technologii cyberkultury oraz analizę efektów funkcjonowania interfejsów, które wywołują w kulturze przeróżne zmiany, odmieniają już istniejące obyczaje i standardy oraz generują nowe, dotąd nieobecne. Monografia zawiera także obszerne studium hipertekstu jako jednego z najważniejszych interfejsów cyberkultury.

Autorem książki jest Piotr Celiński ? doktor nauk humanistycznych z UMCS w Lublinie. Zajmuje się on teoriami mediów i komunikacji społecznej oraz relacjami pomiędzy technologiami a kulturą.

Książkę ?Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu? można kupić za pośrednictwem wydawcy ? Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Seria wydawnicza MONOGRAFIE FNP istnieje od 1994 r. W jej ramach publikowane są najciekawsze prace z dziedziny humanistyki i nauk społecznych wyłonione w drodze otwartego konkursu. Autorzy zainteresowani przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem finansowania publikacji, mogą składać aplikacje w trybie ciągłym (program MONOGRAFIE).

Cofnij