IV edycja Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft rozpoczynają nabór nominacji do czwartej edycji konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS.

Zapraszamy przedstawicieli polskiej i niemieckiej społeczności naukowej do zgłaszania kandydatów do Nagrody COPERNICUS edycja 2012. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.

Nagroda przyznawana jest od 2006 roku co dwa lata dwóm współpracującym ze sobą naukowcom ? polskiemu i niemieckiemu, którzy realizują wspólny projekt badawczy. Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, którzy mogą się wykazać wybitnym dorobkiem badawczym, jak również – znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry naukowej.

Wysokość nagrody wynosi 100 000 euro, po 50 000 euro dla każdego z dwóch laureatów.

Do nagrody mogą być nominowani uczeni, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, nie ukończyli 65 lat, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej, zaś w chwili przyznania nagrody zaangażowani są w polsko-niemiecki projekt badawczy. Konkurs skierowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin.

Termin zgłaszania kandydatów do IV edycji Nagrody COPERNICUS upływa 31 lipca 2011 roku.

Nominacje należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej FNP. Formularz przygotowany jest w języku angielskim i obowiązuje przedstawicieli polskiej i niemieckiej społeczności naukowej uprawnionych do nominowania kandydatów.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie programu oraz u koordynatora –  dr. Tomasza Poprawki, tel. (022) 845 95 42, tomasz.poprawka@fnp.org.pl.

Cofnij