Jak Fundusze Europejskie wspierają badania i innowacje? Cykl webinarów online o najnowszych rozwiązaniach z polskich laboratoriów

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów online ?Jak Fundusze Europejskie wspierają badania i innowacje? organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Podczas spotkań wybitni naukowcy zaprezentują najnowsze wyniki badań z zakresu zielonej energetyki, diagnostyki medycznej oraz nowych materiałów. Badania te były współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich z programu Inteligentny Rozwój (POIR) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

13.12.2022, godz. 12.00 ? Jak Fundusze Europejskie wspierają badania i innowacje? Energetyka i ekologia. Naukowe rozwiązania, które stworzą lepszy klimat

Prelegenci: prof. Wojciech Franus (Politechnika Lubelska, laureat programu TEAM-NET),  prof. dr hab. Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński, laureat programu TEAM), dr inż. Paula Ratajczak (Politechnika Poznańska, laureatka programu POWROTY), dr inż. Dominika A. Buchberger (Uniwersytet Warszawski, laureatka programu HOMING), dr Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Przestawienie całej globalnej gospodarki na czyste, nieemisyjne tory jest jednym z największych wyzwań XXI wieku. Opanowanie kryzysu klimatycznego wymaga głębokiego przemyślenia, w jaki sposób wytwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy energię. Badania naukowców, dzięki środkom z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, otwierają drogę do efektywnej, czystej i przyjaznej środowisku przyszłości. Podczas webinaru eksperci omówią temat zwiększania efektywności oraz optymalizacji struktur ogniw opartych na perowskicie, a także kwestię koniecznej transformacji sieci elektroenergetycznej. Poruszony zostanie również temat banków energii w kontekście rozwijanej przez polskich badaczy technologii opracowywania akumulatorów opartych wyłącznie na stałych komponentach.

14.12.2022, godz. 14.00 ? Jak Fundusze Europejskie wspierają badania i innowacje? Zrozumieć, zdiagnozować, wyleczyć. Badania wspierające diagnostykę medyczną

Prelegenci: prof. Maciej Wojtkowski (Międzynarodowe Centrum Badań Oka, laureat programu TEAM-TECH i MAB), prof. Agnieszka Błachnio-Zabielska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, laureatka programu TEAM), prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, laureatka programu TEAM-TECH Core Facility), prof. Wojciech Młynarski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, laureat programu TEAM-NET), dr Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Od supernowoczesnych terapii wzroku, przez rozpracowywanie procesów stojących za rozwojem zarówno najpowszechniejszych, jak i najrzadszych schorzeń, po nowatorskie techniki mogące pozwolić na walkę z chorobami przy pomocy rozwiązań wypracowanych przez samą naturę. Podczas webinaru eksperci porozmawiają m.in. o nowoczesnych metodach diagnostycznych chorób oka oraz badaniach, mających bezpośrednie przełożenie na wczesne wykrywanie insulinooporności. Poruszony zostanie również temat przełomowej platformy, która umożliwia kompleksową diagnostykę nowotworów i pozwala na projektowanie spersonalizowanych terapii tego typu schorzeń.

16.12.2022, godz. 12.00 ? Jak Fundusze Europejskie wspierają badania i innowacje? Od nanoskali do megastruktur. Materiały przyszłości już dziś powstają w polskich laboratoriach

Prelegenci: prof. dr hab. Tomasz Dietl (Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, laureat programu MAB), dr hab. Dorota Pawlak (Centrum Doskonałości ENSEMBLE3, laureatka programu MAB), dr inż. Marta Sawicka (Instytut Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, laureatka programu POWROTY), dr hab. Anna Sroka-Bartnicka (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, laureatka programu POWROTY), dr Tomasz Perkowski (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Opracowywane w polskich laboratoriach materiały otwierają przed inżynierami i naukowcami zupełnie nowe, niedostępne dotąd możliwości. Testowane obecnie technologie są szansą na zrewolucjonizowanie przechowywania danych i energetyki. Podczas spotkania zostaną poruszone zagadnienia m.in. zastosowania topologicznych właściwości materii w nanoskali, możliwości, jakie daje fotonika w tworzeniu nowatorskich technologii wzrostu kryształów oraz badań nad wytwarzaniem i praktycznym zastosowaniem nanodiamentów.

Udział w webinarach jest bezpłatny, transmisję na żywo ze spotkań będzie można śledzić na profilu YouTube Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz na profilu FNP na Facebooku.

Cykl webinarów jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

 

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl

Materiały dla mediów:

Cykl webinarów FNP_IP

 

belka POIR_pl

Cofnij