Jak poprawić naukę w Polsce?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Opinie
-A A+

Wiosną 2023 r. Polska Akademia Umiejętności, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Fundacja Batorego zainicjowały debatę środowiska naukowego poświęconą koniecznym zmianom warunkującym rozwój nauki w Polsce. Jej celem jest wypracowanie konsensusu i ustalenie listy działań, jakie należy podjąć, by rozwiązać najpoważniejsze problemy systemu nauki w Polsce, hamujące procesy modernizacyjne naszego kraju, co sprawia, że problemy te nie dotyczą tylko jednego środowiska, ale wpływają negatywnie na całe społeczeństwo. Dyskusja koncentruje się wokół kwestii takich jak: system finansowania i organizacji badań naukowych promujący ich jakość, stymulowanie innowacyjności, znaczenie społecznego rozumienia nauki, a także bardziej szczegółowych, związanych z nimi, tematów.

W dyskusji biorą udział zapraszani przez PAU, FNP i Fundację Batorego przedstawiciele środowiska naukowego. Do tej pory odbyły się trzy spotkania:

27.04.2023, Kraków (siedziba PAU) – rozpoczęcie dyskusji nt. systemu finansowania nauki

26.06.2023, Warszawa (siedziba FNP) – dyskusja nt. przedsiębiorczości akademickiej

26.09.2023, Kraków (siedziba PAU) – podsumowanie wniosków z I dyskusji

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem I spotkania w Krakowie, podsumowującym wypowiedzi jego uczestników. Będziemy sukcesywnie publikować materiały podsumowujące kolejne etapy debaty, w tym wypracowane propozycje działań.

Cofnij