Jak wspierać naukowców z Ukrainy?

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Ruszyła akcja fundraisingowa na rzecz naukowców i naukowczyń z Ukrainy. Poprzez stronę pomocukrainie.fnp.org.pl można przekazywać wsparcie finansowe na projekty realizowane przez naukowców lub studentów z Ukrainy w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Aby kontynuować pracę naukową, badacze i badaczki z Ukrainy potrzebują wsparcia. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła witrynę pomocukrainie.fnp.org.pl, która umożliwia wpłacanie darowizn służących rozszerzeniu skali wsparcia w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej realizowanego przez FNP. Zebrane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie osób z Ukrainy w badania naukowe o istotnym znaczeniu dla Ukrainy, Polski i całego regionu.

?W ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacja planuje w tym roku sfinansowanie do 6 projektów realizowanych wspólnie przez badaczy z Polski i Ukrainy. Zależy nam również na tym, aby poszerzyć udział naukowców i naukowczyń z Ukrainy w naszym programie. Dlatego uruchomiliśmy zbiórkę środków, które pozwolą na zwiększenie liczby badaczy i badaczek z Ukrainy zaangażowanych w realizację finansowanych przez nas projektów. To ważne! Zebrane fundusze zostaną w całości przeznaczone na wsparcie ukraińskiego środowiska naukowego, tzn. na sfinansowanie stypendiów lub zatrudnienia dla osób, które przed agresją Rosji na Ukrainę były studentami lub pracownikami naukowymi instytucji badawczych w Ukrainie, niezależnie od tego, w jakim kraju przebywają obecnie. Środków przekazanych przez darczyńców nie będziemy wykorzystywać na wspieranie polskich uczonych uczestniczących w Programie Współpracy Polsko-Ukraińskiej ? ta część programu będzie finansowana wyłącznie ze środków własnych FNP. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w naszą akcję. Włączmy się we wsparcie ludzi nauki z Ukrainy i ich badań na rzecz naszych wspólnych wartości? – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od ponad 30 lat wspiera uczonych i zespoły badawcze. Wśród beneficjentów działań Fundacji są również naukowcy pochodzenia ukraińskiego. Yaryna Khmara, laureatka programu START FNP, prowadząca badania w Polsce, tak opisuje doświadczenie wojny:

?Przyznam się, że bardzo trudno jest myśleć o nauce teraz. Nawet dla mnie ? osoby, która przebywa w bezpiecznym kraju, która nie straciła pracy z powodu okupacji albo z powodu tego, że jej miejsce pracy ? uczelnia, instytut badawczy ? zostały zniszczone. Cały świat już widział zdjęcia zniszczonego Charkowskiego Instytutu Fizyki i Techniki? Mnóstwo ukraińskich naukowców wstąpiło do szeregów Obrony Terytorialnej, żeby bronić swego domu i  kraju. Ale o nauce trzeba myśleć. Przecież to nauka, między innymi, porusza ten świat do przodu, stoi w obronie humanizmu i potrafi uczynić świat, środowisko w którym żyjemy, oraz same nasze życia lepszymi. I przede wszystkim bezpieczniejszymi. I my w Ukrainie będziemy bardzo tego potrzebować. Będziemy musieli odbudować nasz kraj po wojnie, będziemy musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. A na razie musimy wytrzymać?.

Platforma zbiórkowa

Akcja fundraisingowa, prowadzona poprzez stronę pomocukrainie.fnp.org.pl, skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zwiększenie liczby badaczek i badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

Strona pomocukrainie.fnp.org.pl zawiera formularz umożliwiający wykonanie przelewu internetowego oraz dane niezbędne do przelewu tradycyjnego. W celu przekazania wsparcia można także skorzystać z systemu PayPal. Darczyńcy mogą również zapewnić ukraińskim badaczom długofalowe wsparcie, ustawiając w swoim banku stałe polecenie zapłaty.

Biznes i instytucje

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej daje również możliwości tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla poprawy sytuacji ukraińskich badaczy czy realizacji przez nich projektów naukowych.

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem uruchomiła (w połowie marca) Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. W 2022 r. FNP planuje sfinansowanie do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Projekty do finansowania zostaną wybrane w ramach dwóch konkursów realizowanych w tym roku (nabór wniosków do pierwszego konkursu został zakończony; termin na zgłaszanie aplikacji do drugiego konkursu to 30 września br.). Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

tel.698 931 944

email: wojtysiak@fnp.org.pl

Cofnij