Jak wygląda obsługa grantów FNP finansowanych z PO IR z perspektywy beneficjentów?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

Aby wyjść poza własny punkt widzenia i poznać opinie ?użytkowników?, czyli osób zaangażowanych w realizację grantów, jesienią 2019 roku Zespół ds. Ewaluacji i Analiz Programowych FNP przeprowadził badanie ankietowe wśród beneficjentów działania 4.4 PO IR (programy TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY).

Zostali oni poproszeni o wskazanie trudności, z jakimi się borykają realizując projekty oraz o zaproponowanie rekomendacji dotyczących możliwych usprawnień. Odpowiedzi otrzymano od 101 osób. W tym gronie znaleźli się laureaci konkursów (59%), pracownicy administracji zajmujący się obsługą grantów FNP (34%) oraz osoby zatrudnione w grancie na stanowisku naukowym, ale zajmujące się również w pewnym zakresie obsługą grantu (7%).

Badanie dostarczyło nam wiele informacji o napotykanych przez respondentów trudnościach oraz liczne pomysły na zmiany. Duża część proponowanych zmian wykracza poza możliwości FNP, wiele innych ? poza możliwości zmian w obecnie prowadzonych programach. Zebrane odpowiedzi są jednak dla Fundacji bardzo cenne jako źródło rekomendacji – zarówno do działań podejmowanych w przyszłości, jak i rozwiązywania bieżących problemów. Część zgłaszanych problemów była nam wcześniej znana, ale część okazała się zaskoczeniem. Uświadomiliśmy sobie na przykład, że kwestie, które uważaliśmy za powszechnie znane, niekoniecznie muszą być równie zrozumiałe i oczywiste dla beneficjentów.

W raporcie z badania przedstawiamy najważniejsze uwagi i wątpliwości beneficjentów, starając się udzielić odpowiedzi na część zadanych pytań, wyjaśnić źródła i uzasadnienia stosowanych rozwiązań, a tam, gdzie to możliwe – proponując wsparcie.

Pragniemy również serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom badania za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.