#JestemStartowcem: nasze laureatki nagrodzone w konkursach L?Oréal dla Kobiet i Nauki oraz Innowacja jest kobietą

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Nagrody dla stypendystek programu START! Paulina Marona otrzymała stypendium w konkursie L?Oréal Polska dla Kobiet i Nauki, a Julia Radwan-Pragłowska zdobyła nagrodę specjalną w konkursie Innowacja jest kobietą fundacji Kobiety Nauki.

Mgr Paulina Marona zajmuje się badaniem roli białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka nerki. Nowotwory nerki co roku dotykają niemal 300 tysięcy osób, a prawie 120 tysięcy umiera z powodu tej choroby. ? Jestem przekonana, że badania prowadzone przez naszą grupę pomogą w lepszym zrozumieniu biologii raka nerki, a w przyszłości przyczynią się do stworzenia efektywnych form terapii tego nowotworu ? mówi laureatka. Paulina Marona zaczęła prace nad rozwojem i biologią nowotworów już w czasie studiów licencjackich na kierunku biotechnologia, kiedy dołączyła do zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest stypendystką programu START 2018, w ramach tego stypendium otrzymała również finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego w AntiCancer Inc. San Diego (USA).

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego ? to główne założenia programu L?Oréal dla Kobiet i Nauki, który jest organizowany przez firmę L?Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. W ciągu 18 edycji wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki. O stypendia ubiegała się w tym roku rekordowa liczba 144 kandydatek. Dokonując wyboru, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. Paulina Marona otrzymała stypendium w wysokości 30 tys. złotych w kategorii doktoranckiej. W ubiegłych latach stypendia L?Oreal otrzymały również inne laureatki programu START, m.in. dr inż. Paulina Kasperkiewicz-Wasilewska oraz mgr Anna Piotrowska-Murzyn.

190525Start2076
Na zdjęciu: Julia Radwan-Pragłowska podczas uroczystości wręczenia stypendiów START na Zamku Królewskim w Warszawie, maj 2019. Fot. Paweł Kula

Z kolei nasza tegoroczna laureatka programu START mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska, doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wraz ze swoim zespołem otrzymała nagrodę specjalną w XI konkursie ?Innowacja jest kobietą? organizowanym przez fundację Kobiety Nauki. Zarząd fundacji docenił jej projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania. Wyróżniona badaczka jest członkiem Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Politechniki Krakowskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania i syntez materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji oraz zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów. Julia Radwan-Pragłowska zdobyła m.in. Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości i wygrała ogólnopolski konkurs ?Student-Wynalazca? organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską.

Konkurs ?Innowacja jest kobietą? fundacji Kobiety Nauki jest adresowany do badaczek, które mogą pochwalić się opracowaniem autorskiego innowacyjnego rozwiązania. Konkurs stanowi jedną z form promowania przez fundację osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym. Pierwsza edycja konkursu odbyła się wiosną 2013 roku.

Naszym wspaniałym laureatkom serdecznie gratulujemy!

#JestemStartowcem

Zachęcamy do wspierania stypendystów programu START w konkursie 2020 i przekazywania darowizn wszystkich, którzy podzielają naszą wiarę w to, że warto dawać szansę młodym ludziom i pomagać im rozwinąć skrzydła. Każda, nawet najmniejsza cegiełka jest dla nas bardzo ważna. Wesprzyj młodych naukowców tutaj

Zdjęcie na górze strony: Paulina Marona, fot. Magdalena Trebert

Źródła: http://lorealdlakobietinauki.pl/, kobietynauki.org, Forum Akademickie

Cofnij