Jubileuszowe spotkanie w Krakowie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, 20 Lat FNP
-A A+

Spotkanie krakowskiego środowiska naukowego z okazji jubileuszu 20-lecia FNP odbyło się 4 listopada 2011 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W spotkaniu, którego gospodarzem był JM Rektor UJ, prof. Karol Musioł, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, wzięli udział laureaci FNP reprezentujący uczelnie krakowskie, władze tych uczelni oraz władze miasta Krakowa, a także przedstawiciele mediów i Fundacji.

O osiągnięciach i perspektywach krakowskiego środowiska naukowego opowiedzieli prof. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej oraz prof. Szczepan Biliński, prorektor UJ ds. badań i współpracy naukowej, którzy mówili także o znaczeniu subsydiów i stypendiów FNP przekazanych w ciągu 20 lat uczonym związanym z obiema uczelniami.

Kolejnym punktem programu spotkania była dyskusja panelowa poświęcona sytuacji młodego pokolenia naukowców, przede wszystkim znaczeniu relacji mistrz – uczeń,  barierom i czynnikom karier naukowych oraz roli Fundacji w tworzeniu nowoczesnych standardów finansowania badań naukowych. Moderatorem dyskusji był prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP, a uczestnikami laureaci Fundacji: prof. Tomasz Guzik (laureat programów Start, Welcome, Nagroda FNP), prof. Maria Nowakowska (laureatka programu Team) i dr Joanna Rutkowska (laureatka stypendium KOLUMB). W dyskusję włączyły się także osoby obecne na sali, na których pytania odpowiadał prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

„Fundacja wolności” – Dziennik Polski, 5.11.2011

Cofnij