Jak rekrutujemy

Jak pracujemy

Atmosfera

Nasze biuro

Warunki pracy

Nauka i rozwój 

Benefity i well-being  

Inicjatywy prozdrowotne

Pomagamy

 

Jak rekrutujemy

Uważnie przyglądamy się każdej aplikacji, która wpływa w odpowiedzi na naszą ofertę pracy.

Osoby, których doświadczenie i kompetencje są zgodne z oczekiwaniami określonymi w ogłoszeniu zapraszamy na pierwszą rozmowę (zwykle w formie on-line), podczas której staramy się nawzajem lepiej poznać i maksymalnie szeroko przedstawić naszą ofertę.

Szczególną uwagę zwracamy na motywację kandydatów/ek do pracy w Fundacji – ważne jest dla nas to, co zainteresowało Cię w ofercie i czy znalazłeś/aś czas, aby zapoznać się z informacjami o Fundacji, o tym co robimy, kim jesteśmy.

Drugi etap to weryfikacja umiejętności merytorycznych wybranych kandydatów. Odbywa się zwykle w siedzibie Fundacji (w trakcie pandemii zachowujemy wszelkie środki ostrożności). Zazwyczaj kandydaci piszą krótki test sprawdzający wiedzę lub wykonują fragment pracy będący elementem ich przyszłego zakresu obowiązków.

Na finalne spotkanie z Prezesem Fundacji zapraszamy starannie wybrane, wąskie grono osób.

Rozmowy przebiegają w przyjaznej atmosferze. Możliwie elastycznie dostosowujemy nasz grafik, umawiamy się na przekazanie informacji zwrotnej i dotrzymujemy terminów. W trakcie całego procesu jesteśmy w stałym kontakcie z kandydatami/tkami.

Proces rekrutacji organizujemy w sposób przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wiemy, że wynik rekrutacji zależy nie tylko od naszego wyboru, ale przede wszystkim od kandydata/tki, który/a finalnie decyduje, czy chce dołączyć do zespołu pracowników FNP.

Liczymy również na informacje zwrotne od kandydatów/tek, które są dla nas bardzo ważnym elementem całego procesu rekrutacyjnego. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi, opinie nadsyłane do nas po zakończeniu procesu rekrutacji. Pomagają nam one lepiej zrozumieć oczekiwania kandydatów/ek i są motywacją do ulepszania naszych działań rekrutacyjnych.

Jak pracujemy

Atmosfera 

Niezwykle ważna jest dla nas atmosfera w pracy, partnerskie stosunki, życzliwość i wzajemny szacunek. Dbamy o zapewnienie komfortowych warunków pracy oraz dobre samopoczucie pracowników.

Spędzamy wspólnie czas uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych, organizując razem akcje charytatywne i spotkania rodzinne.

Nasze biuro

Możemy pochwalić się nowoczesną siedzibą w świetnej lokalizacji, z ekologicznymi rozwiązaniami (nagrodzoną w konkursie Adapterra Awards 2020). Nasz budynek mieści się niedaleko stacji Metra Wierzbno.

Biuro jest kameralne, bez open space. Jasne, nowocześnie wyposażone wnętrza sprzyjają pracy, a wspólne przestrzenie i bliskość zieleni odpoczynkowi podczas przerw.

Nasza siedziba jest dostępna i przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Warunki pracy

Dbamy o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, dzięki ułatwieniom, takim jak: możliwość wyboru godzin pracy w przedziale od 7-ej do 18-ej czy częściowa telepraca dla osób powracających z urlopów rodzicielskich lub sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Co roku uczestniczymy w akcji „2 godziny dla rodziny”. W trakcie pandemii dbaliśmy o wspólne bezpieczeństwo pracując zdalnie lub hybrydowo. Aktualnie, po powrocie do pracy w biurze mamy możliwość skorzystania z jednego dnia pracy zdalnej w tygodniu.

Nauka i rozwój

W Fundacji stawiamy na zwiększanie kompetencji i rozwój zawodowy. Mamy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach w tym również językowych (e-learning, native speaker, indywidualnie/grupowo).

Benefity i well-being  

– prywatna opieka medyczna – w podstawowym zakresie finansowana przez pracodawcę

– Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – dodatkowe środki wpłacane przez pracodawcę na nasze przyszłe zabezpieczenie emerytalne 

– grupowe ubezpieczenie na życie – możliwość dołączenia do grupy na preferencyjnych warunkach

– świadczenia z Funduszu Socjalnego – środki przeznaczamy na dofinansowanie do wypoczynku pracowników i ich dzieci, świąteczne świadczenia pieniężne i zapomogi losowe

– udział w corocznej akcji „2 godziny dla Rodziny” – dodatkowy czas wolny spędzany w gronie rodzinnym 

– zajęcia „Zdrowy kręgosłup w pracy” – 2 razy w tygodniu ćwiczymy online i/lub stacjonarnie 

Inicjatywy prozdrowotne

Działalność prozdrowotna jest dla nas niezwykle istotna, dlatego realizujemy szereg inicjatyw w tym obszarze. Jeszcze przed pandemią, mieliśmy możliwość przystąpienia do badań genetycznych określających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne.

W pandemii mogliśmy regularnie, w ramach projektu SONAR, badać siebie i nasze rodziny pod kątem zakażenia koronawirusem. Finansowaliśmy również badania określające obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Sezonowo szczepimy się przeciwko grypie. 

Pomagamy

Aktywnie angażujemy się w działania na rzecz potrzebujących. Wolontariat w Fundacji to za każdym razem inicjatywa, która ukierunkowana jest na konkretną pomoc. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy zbiórki na rzecz:

– osób dotkniętych wojną w Ukrainie,

– wskazanej rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka, 

– osób w kryzysie bezdomności,

– rodzinnego domu dziecka.

Efektem starań nas wszystkich i każdego z osobna jest ogromna radość z niesienia realnej pomocy tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Cofnij