Jak rekrutujemy


Jak pracujemy


Atmosfera


Nasze biuro


Warunki pracy


Nauka i rozwój 


Benefity i well-being  


Inicjatywy prozdrowotne


Pomagamy


 

Jak rekrutujemy

Uważnie przyglądamy się każdej aplikacji, która wpływa w odpowiedzi na naszą ofertę pracy.

Osoby, których doświadczenie i kompetencje są zgodne z oczekiwaniami określonymi w ogłoszeniu zapraszamy na pierwszą rozmowę (zwykle w formie on-line), podczas której staramy się nawzajem lepiej poznać i maksymalnie szeroko przedstawić naszą ofertę.

Szczególną uwagę zwracamy na motywację kandydatów/ek do pracy w Fundacji – ważne jest dla nas to, co zainteresowało Cię w ofercie i czy znalazłeś/aś czas, aby zapoznać się z informacjami o Fundacji, o tym co robimy, kim jesteśmy.

Drugi etap to weryfikacja umiejętności merytorycznych wybranych kandydatów. Odbywa się zwykle w siedzibie Fundacji (w trakcie pandemii zachowujemy wszelkie środki ostrożności). Zazwyczaj kandydaci piszą krótki test sprawdzający wiedzę lub wykonują fragment pracy będący elementem ich przyszłego zakresu obowiązków.

Na finalne spotkanie z Prezesem Fundacji zapraszamy starannie wybrane, wąskie grono osób.

Rozmowy przebiegają w przyjaznej atmosferze. Możliwie elastycznie dostosowujemy nasz grafik, umawiamy się na przekazanie informacji zwrotnej i dotrzymujemy terminów. W trakcie całego procesu jesteśmy w stałym kontakcie z kandydatami/tkami.

Proces rekrutacji organizujemy w sposób przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Wiemy, że wynik rekrutacji zależy nie tylko od naszego wyboru, ale przede wszystkim od kandydata/tki, który/a finalnie decyduje, czy chce dołączyć do zespołu pracowników FNP.

Liczymy również na informacje zwrotne od kandydatów/tek, które są dla nas bardzo ważnym elementem całego procesu rekrutacyjnego. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie uwagi, opinie nadsyłane do nas po zakończeniu procesu rekrutacji. Pomagają nam one lepiej zrozumieć oczekiwania kandydatów/ek i są motywacją do ulepszania naszych działań rekrutacyjnych.

Jak pracujemy

Atmosfera 

Niezwykle ważna jest dla nas atmosfera w pracy, partnerskie stosunki, życzliwość i wzajemny szacunek. Dbamy o zapewnienie komfortowych warunków pracy oraz dobre samopoczucie pracowników.

Spędzamy wspólnie czas uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych, organizując razem akcje charytatywne i spotkania rodzinne.

Nasze biuro

10_FAAB_FNP_0917 - Kopia 340

Możemy pochwalić się nowoczesną siedzibą w świetnej lokalizacji, z ekologicznymi rozwiązaniami (nagrodzoną w konkursie Adapterra Awards 2020). Nasz budynek mieści się niedaleko stacji Metra Wierzbno.

Biuro jest kameralne, bez open space. Jasne, nowocześnie wyposażone wnętrza sprzyjają pracy, a wspólne przestrzenie i bliskość zieleni odpoczynkowi podczas przerw.

Nasza siedziba jest dostępna i przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Warunki pracy

Dbamy o równowagę między życiem zawodowym i prywatnym, dzięki ułatwieniom, takim jak: możliwość wyboru godzin pracy w przedziale od 7-ej do 18-ej czy częściowa telepraca dla osób powracających z urlopów rodzicielskich lub sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Co roku uczestniczymy w akcji „2 godziny dla rodziny”. W trakcie pandemii dbaliśmy o wspólne bezpieczeństwo pracując zdalnie lub hybrydowo. Aktualnie, po powrocie do pracy w biurze mamy możliwość skorzystania z jednego dnia pracy zdalnej w tygodniu.

Nauka i rozwój

W Fundacji stawiamy na zwiększanie kompetencji i rozwój zawodowy. Mamy możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, studiach podyplomowych, kursach w tym również językowych (e-learning, native speaker, indywidualnie/grupowo).

Benefity i well-being  

 

 

 

Inicjatywy prozdrowotne

Działalność prozdrowotna jest dla nas niezwykle istotna, dlatego realizujemy szereg inicjatyw w tym obszarze. Jeszcze przed pandemią, mieliśmy możliwość przystąpienia do badań genetycznych określających ryzyko zachorowania na nowotwory dziedziczne.

W pandemii mogliśmy regularnie, w ramach projektu SONAR, badać siebie i nasze rodziny pod kątem zakażenia koronawirusem. Finansowaliśmy również badania określające obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Sezonowo szczepimy się przeciwko grypie. 

Pomagamy

Aktywnie angażujemy się w działania na rzecz potrzebujących. Wolontariat w Fundacji to za każdym razem inicjatywa, która ukierunkowana jest na konkretną pomoc. W ostatnim czasie zorganizowaliśmy zbiórki na rzecz:

  • osób dotkniętych wojną w Ukrainie,
  • wskazanej rodziny w ramach akcji Szlachetna Paczka, 
  • osób w kryzysie bezdomności,
  • rodzinnego domu dziecka.

Efektem starań nas wszystkich i każdego z osobna jest ogromna radość z niesienia realnej pomocy tym, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Cofnij