Katedra Polska na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku rozpoczyna działalność

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dr Małgorzata Mazurek wygrała konkurs na stanowisko Profesora Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Polska badaczka będzie kierować Katedrą od 1 lipca br., a już we wrześniu tego roku pierwsi studenci rozpoczną zajęcia w ramach nowego kierunku na nowojorskiej uczelni. Ustanowienie Katedry było możliwe dzięki zebraniu funduszu żelaznego w wysokości ponad 3 mln dolarów. Zbieranie funduszu zakończyło się w 2009 roku, w wyniku akcji prowadzonej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Obecna wartość kapitału żelaznego Katedry Polskiej to 4.5 mln dolarów.

Katedra Polska na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku została utworzona dzięki darowiznom polskich oraz polonijnych firm, instytucji i organizacji, a także hojności anonimowych i indywidualnych darczyńców. Katedra będzie prowadzić badania i zajęcia dydaktyczne z zakresu historii Polski, a także nauk społecznych, politycznych i humanistycznych dotyczących Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przyznawać stopnie naukowe magistra i doktora. Jej program jest adresowany do studentów z całego świata.

Dr Małgorzata Mazurek otrzymała propozycję kierowania Katedrą Polską w wyniku międzynarodowego konkursu przeprowadzonego przez Uniwersytet Columbia. Był to kolejny etap tworzenia Katedry,  możliwy do przeprowadzenia po zgromadzeniu minimalnej kwoty kapitału żelaznego (3 mln dolarów).

Dr Małgorzata Mazurek – biogram


DONATORZY KATEDRY POLSKIEJ NA UC

 • Giełda Papierów Wartościowych,
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 • ENEA S.A.,
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 • Bogdan Fiszer Silesia Capital Fund,
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego,
 • Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa w Nowym Jorku,
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w USA,
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

oraz anonimowi i indywidualni darczyńcy.

 

NAJWAŻNIEJSZE ETAPY TWORZENIA KATEDRY POLSKIEJ NA UNIWERSYTECIE COLUMBIA W NOWYM JORKU

1995  – Pierwsze rozmowy pomiędzy Fundacją Kościuszkowską a Fundacją na rzecz Nauki Polskiej (FNP) o potrzebie wsparcia katedr polonistycznych w związku z ich coraz gorszą sytuacją finansową na uniwersytetach amerykańskich.

2003  – Fundacja Kościuszkowska proponuje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, by ta wsparła finansowo utworzenie Katedry Polskiej na Wydziale Spraw Publicznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Columbia (Polish Chair at CU).

2005FNP podpisuje umowę z CU i wpłatą 250 tys. USD inicjuje budowę funduszu żelaznego. Początkowo założeniem projektu było pozyskanie znacznej części dotacji wśród Polonii i  polsko-amerykańskiego biznesu. Okazało się jednak, że tą drogą funduszu żelaznego na CU zapewnić się nie uda (do listopada 2007 r. zdołano uzbierać jedynie niewiele ponad 700 tys. USD).

Wiosna 2007 – FNP inicjuje akcję medialną promującą ideę Polish Studies Abroad, a w październiku 2007 r. organizuje na ten temat konferencję z udziałem przedstawicieli władz RP i mediów  (konferencja  odbyła się w Belwederze pod patronatem Marszałka Sejmu). Dzięki  zainteresowaniu mediów i włączeniu się do projektu w listopadzie 2007 r. Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, rozpoczęto w Polsce intensywną akcję pozyskiwania środków na fundusz żelazny. Od tej chwili projekt prowadzili wspólnie FNP, Konsulat Generalny w Nowym Jorku oraz Uniwersytet Columbia (reprezentował ją prof. John Micgiel).

Grudzień 2007 – maj 2008 – akcja medialna organizowana w Polsce przez Konsulat przy współpracy FNP i MSZ, której efektem były 103 spotkania z potencjalnymi donatorami oraz 35 doniesień medialnych. Pozyskano deklaracje wielu firm krajowych o przeznaczeniu donacji na utworzenie minimalnego kapitału żelaznego niezbędnego do utworzenia Katedry (w wys. 3 mln USD).

Czerwiec 2008 – luty 2009 r. ? przygotowanie aspektów techniczno?prawnych projektu (sporządzanie umów, przygotowanie przelewu kwot).

Styczeń 2009 ? konferencja prasowa zorganizowana przez FNP z okazji zebrania środków na utworzenie kapitału żelaznego, z udziałem Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Skarbu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki, przedstawicieli ambasady USA, środowisk uniwersyteckich i mediów.

Marzec 2009 r. – przekazanie zgromadzonych środków Uniwersytetowi Columbia za pośrednictwem Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK) przy warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Jesień 2009 ? formalne utworzenie na Uniwersytecie Columbia kapitału żelaznego dla Katedry Polskiej.

Grudzień 2009 ? Columbia ogłasza pierwszy konkurs na stanowisko Profesora w Katedrze Polskiej, w zakresie nauk społecznych.

Wiosna 2011 ? W związku z nierozstrzygnięciem pierwszego konkursu, Columbia  ogłasza drugi konkurs, tym razem w zakresie historii.

2011/2012 ? Propozycję objęcia Katedry otrzymuje dr Natalia Nowakowska, Brytyjka polskiego pochodzenia, pracująca na Uniwersytecie w Oksfordzie. Po negocjacjach z CU i z powodów rodzinnych dr Nowakowska zrezygnowała z objęcia Katedry Polskiej.

Lipiec 2013 ? Wznowienie konkursu i przyjmowanie wniosków nowych kandydatów na stanowisko profesora w Katedrze Polskiej.

Jesień/ zima 2013 ? Rozmowy z zaproszonymi kandydatami.

Kwiecień 2014 ?  Dr Małgorzata Mazurek, absolwentka UW i stypendystka FNP wygrywa międzynarodowy konkurs na stanowisko Profesora Katedry Polskiej.

Lipiec 2014 ? Dr Mazurek rozpocznie kierowanie Katedrą.

Wrzesień 2014 ? uruchomienie zajęć w Katedrze Polskiej UC.

Zdjęcie Uniwersytetu Columbia dzięki uprzejmości Centrum Studiów Europy Środkowo-Wschodniej UC.

 

 

 

 

Cofnij