Nagroda FNP

Opis programu

Nagroda przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Termin składania aplikacji

Termin nadsyłania nominacji kandydatek/kandydatów upłynął 23.01.2019 r.
Nominacje mogą składać zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki.
Autonominacje nie są rozpatrywane.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Opis programu

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin składania aplikacji

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Opis programu

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa wyróżniająca najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym wspólnym dorobkiem badawczym. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 9 lipca 2019 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »