replica rolex sea dweller

Nagroda FNP

Opis programu

Nagroda przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Termin składania aplikacji

Nominacje mogą składać tylko zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji wybitni przedstawiciele nauki. Autonominacje nie są rozpatrywane.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Opis programu

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa wyróżniająca najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym wspólnym dorobkiem badawczym. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Termin zgłaszania kandydatów upłynął w dniu 12 lipca 2023 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie

Opis programu

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre'a Curie jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences). Celem Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć naukowych będących owocem współpracy francusko-polskiej. Nagroda jest finansowana wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Nagroda została ustanowiona w 2019 r., który był ogłoszony Polsko-Francuskim Rokiem Nauki.

Termin składania aplikacji

Zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu są przyjmowane od 4 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Opis programu

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest wspólnym przedsięwzięciem American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Termin składania aplikacji

Nagroda przyznawana jest co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »