Nagroda FNP

Opis programu

Nagroda przyznawana w czterech obszarach wybitnym uczonym za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata.

Termin składania aplikacji

Upłynął termin składania nominacji.


CZYTAJ WIĘCEJ »

POLSKO-AMERYKAŃSKA NAGRODA NAUKOWA

Opis programu

Wspólne przedsięwzięcie American Association for the Advancement of Science (AAAS) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Celem nagrody jest wzmocnienie i podkreślenie wartości współpracy pomiędzy naukowcami z Polski i USA. Nagroda przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Nagroda przyznawana co dwa lata. Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 grudnia 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS

Opis programu

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa wyróżniająca najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym wspólnym dorobkiem badawczym. Nagroda jest przyznawana co dwa lata.

Termin składania aplikacji

Termin minął 17 października 2017 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »