Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

HOMING PLUS

Opis programu

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAMING

Opis programu

Termin składania aplikacji

Termin składania do Fundacji planów rozwoju nowych jednostek naukowych upłynął 19 maja 2014 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Szkolenia

Opis programu

Oferta szkoleń dla naukowców w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji naukowej, popularyzacji nauki, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania w nauce.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów na szkolenia.


CZYTAJ WIĘCEJ »

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant ? konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) ? którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Coaching

Opis programu

Oferta współpracy z doświadczonym doradcą w zakresie podejmowania wyzwań zawodowych i osiągania kolejnych etapów kariery naukowej, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Dla osób po doktoracie.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

POMOST ? granty powrotowe

Opis programu

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – eNgage

Opis programu

Konkurs dla naukowców na innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Jego głównym celem jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – STAŻE

Opis programu

Staże w zagranicznych jednostkach naukowych lub firmach, mające na celu podniesienie kwalifikacji naukowców z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS ? IMPULS

Opis programu

Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Konkurs popularyzatorski INTER

Opis programu

Konkurs dla młodych uczonych na zaprezentowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Mentoring FNP

Opis programu

Program umożliwiający młodym naukowcom pracującym w Polsce nawiązanie kontaktów i współpracy z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Akademia Menadżerów Programowych

Opis programu

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Spotkania z inicjatywy uczestników i uczestniczek projektu SKILLS

Opis programu

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów wniosków o organizację spotkań.
CZYTAJ WIĘCEJ »

KOLUMB – granty wspomagające

Opis programu

Granty wspomagające dla laureatów programu KOLUMB (do edycji 2009) wracających do kraju po zakończeniu stażu zagranicznego.

Termin składania aplikacji

Na bieżąco (laureaci KOLUMB do edycji 2009)
CZYTAJ WIĘCEJ »

BITECH

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

NUTRIS

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

DIAMOL

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

VENTURES

Opis programu

Termin składania aplikacji

Upłynął 15.04.2013.
Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

MOLTEK

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

FASTKIN

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

REGLE

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

MARIA

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

IMMUNO

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

BIOS

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

MILAB

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

CERBER

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

LIBRARIUS

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

ZWIERZĘTARNIA

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

ARCHIWA

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

TECHNE

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

TECHNO

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

INCOME

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

MPD

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.
CZYTAJ WIĘCEJ »

INNOWATOR

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

POMOST ? wsparcie dla kobiet w ciąży

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

ARCHEO

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

TRAKT

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

ADALBERTUS

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendia konferencyjne

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Stypendia FNP i Kasy Mianowskiego

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

POWROTY/HOMING

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

EURYI – Europejska Nagroda dla Młodego Naukowca

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Opis programu

Termin składania aplikacji

Ostatnia edycja programu WSPÓŁPRACA KRAJOWA była realizowana w 2007 roku.
CZYTAJ WIĘCEJ »

NESTOR

Opis programu

Termin składania aplikacji

Ostatnia edycja programu NESTOR była realizowana w 2007 roku.
CZYTAJ WIĘCEJ »

PHARE SCI-TECH

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Projekt CRIT

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

FEMIRC

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

Eksploratorium Integracji Europejskiej

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

SUBIN

Opis programu

Termin składania aplikacji

Ostatnia edycja programu SUBIN była realizowana w 2005 roku.
CZYTAJ WIĘCEJ »

FUNDUSZE DLA BIBLIOTEK

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

WYDAWNICTWA

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

MAPA NAUKI

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

PARTNERZY

Opis programu

Termin składania aplikacji

W 2008 roku Fundacja zakończyła realizację programu PARTNERZY.
CZYTAJ WIĘCEJ »

TRANSLACJE

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

NOVUM

Opis programu

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »

FOCUS

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje nowych naborów w programie.


CZYTAJ WIĘCEJ »

KOLUMB

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.


CZYTAJ WIĘCEJ »

EXTERIUS/POZA SZLAKIEM

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.
CZYTAJ WIĘCEJ »

KWERENDA

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.
CZYTAJ WIĘCEJ »

TEAM POIG

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.
CZYTAJ WIĘCEJ »

WELCOME

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje kolejnych konkursów w programie.
CZYTAJ WIĘCEJ »

Projekty wydawnicze

Opis programu

Termin składania aplikacji

FNP nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »