Celem projektu było doskonalenie kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i zespołami badawczymi, rozwój umiejętności z zakresu komunikacji naukowej i kształtowanie postaw proinnowacyjnych.

W ramach projektu Fundacja realizowała poniższe projekty szkoleniowe:

Filtruj programy

Filtruj programy

Adresaci:
Typ Programu:
Nazwa:

SKILLS – Szkolenia

Opis programu

Oferta szkoleń dla naukowców w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji naukowej, popularyzacji nauki, współpracy interdyscyplinarnej i zarządzania w nauce.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów na szkolenia.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Coaching

Opis programu

Oferta współpracy z doświadczonym doradcą w zakresie podejmowania wyzwań zawodowych i osiągania kolejnych etapów kariery naukowej, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej. Dla osób po doktoracie.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – eNgage

Opis programu

Konkurs dla naukowców na innowacyjne pomysły o charakterze popularyzatorskim. Jego głównym celem jest rozwój umiejętności z zakresu popularyzacji nauki lub prezentacji wyników badań naukowych dla różnych grup odbiorców niebędących naukowcami, przede wszystkim dla młodzieży i studentów

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – STAŻE

Opis programu

Staże w zagranicznych jednostkach naukowych lub firmach, mające na celu podniesienie kwalifikacji naukowców z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS ? IMPULS

Opis programu

Konkurs na najlepszy innowacyjny pomysł i koncepcję badawczą o potencjale komercyjnym.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Konkurs popularyzatorski INTER

Opis programu

Konkurs dla młodych uczonych na zaprezentowanie interdyscyplinarnego projektu badawczego.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Mentoring FNP

Opis programu

Program umożliwiający młodym naukowcom pracującym w Polsce nawiązanie kontaktów i współpracy z doświadczonymi uczonymi o uznanym dorobku naukowym.

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.
CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Akademia Menadżerów Programowych

Opis programu

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów do programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »

SKILLS – Spotkania z inicjatywy uczestników i uczestniczek projektu SKILLS

Opis programu

Termin składania aplikacji

Fundacja nie przewiduje dalszych naborów wniosków o organizację spotkań.
CZYTAJ WIĘCEJ »